1563/TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Ngày 10 tháng 5 năm 2012, tại trụ sở UBND tỉnh Lào Cai, Đoàn công tác của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh về công tác văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam, đại diện Cục Di sản văn hoá, Văn phòng Bộ, lãnh đạo các Ban quản lý dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” do EU tài trợ, Ban Quản lý dự án quốc gia phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, Ban quản lý dự án Tây Ban Nha.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Lào Cai có: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Thị Nga, tập thể lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch của Tỉnh, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Dân tộc Tỉnh, Văn phòng UBND Tỉnh và lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện Sa Pa.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai báo cáo tình hình phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch của Tỉnh và một số đề xuất, kiến nghị, ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai, phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn kết luận:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận việc triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Lào Cai trong thời gian qua, biểu dương sự năng động, sáng tạo của địa phương

2) Qua buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ngày 15/9/2010, báo cáo của các Tổng cục, Cục, Vụ chức năng và công tác triển khai thực tế của địa phương, bên cạnh một số việc đã, đang thực hiện còn nhiều việc chậm và chưa thực hiện, đề nghị hai bên tích cực phối hợp triển khai Thông báo số 3387/TB-BVHTTDL ngày 23/9/2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Yêu cầu các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ khẩn trương rà soát, lập kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đã được Bộ trưởng giao tại Thông báo số 3387/TB-BVHTTDL gửi kết quả thực hiện về Văn phòng Bộ để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng trước ngày 15/9/2012.

II. VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1) Về văn hoá

- Đề nghị Tỉnh sớm có quy hoạch tổng thể, kế hoạch, lộ trình phù hợp và ưu tiên dành nguồn lực đầu tư cho hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là các thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh. Lựa chọn thứ tự các công trình ưu tiên, có cơ chế, giải pháp phù hợp để tăng cường xã hội hoá đầu tư các thiết chế văn hoá, thể thao trên địa bàn.

- Việc cho phép xây dựng các dự án, công trình thuỷ điện phải tuân thủ quy định của Luật Di sản văn hoá và các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững, đặc biệt lưu ý khu du lịch Sa Pa.

2) Về thể thao

- Đề nghị Tỉnh dành quỹ đất phù hợp để xây dựng các thiết chế thể thao.

- Tỉnh sớm thoả thuận vị trí, địa điểm xây dựng Trung tâm Huấn luyện và phục hồi sức khoẻ vận động viên quốc gia tại Sa Pa.

3) Về Du lịch

- Đề nghị Tỉnh tiếp tục phát huy vai trò liên kết vùng Tây Bắc trong phát triển du lịch; xây dựng, củng cố các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng của Lào Cai, đặc biệt sản phẩm du lịch tại Sa Pa; xây dựng chiến lược quảng bá, xúc tiến du lịch có tính đột phá cho giai đoạn từ nay đến năm 2020.

- Duy trì và phát triển mô hình Trung tâm thông tin du lịch Sa Pa đảm bảo sự chỉ đạo trực tiếp của Ngành du lịch địa phương để đúng tầm vóc và tăng hiệu quả hoạt động.

- Quan tâm hơn nữa và có giải pháp phù hợp gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá, đặc biệt với đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt lưu ý đảm bảo vấn đề an ninh, chủ quyền biên giới, lịch sử, sinh thái, môi trường với sự tham gia và mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

- Có phương án và giải pháp thích hợp tăng cường kêu gọi đầu tư vào các khu dịch vụ, vui chơi giải trí, nâng cấp, xây dựng mới các cơ sở lưu trú du lịch đồng bộ, đồng thời tăng cường đào tạo đội ngũ làm công tác du lịch đáp ứng bước phát triển của du lịch Lào Cai, đặc biệt khi đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai hoàn thành trong thời gian tới.

- Đề nghị Tỉnh nghiên cứu ban hành nghị quyết, dành nguồn lực của địa phương, kiến nghị Trung ương hỗ trợ và có kế hoạch phù hợp để các cấp, các ngành cùng sớm vào cuộc chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2017 sẽ được tổ chức tại Lào Cai.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1) Lĩnh vực văn hoá:

a) Về việc lựa chọn tỉnh Lào Cai để triển khai thí điểm Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011. Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch đồng ý về nguyên tắc, giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính và Sở VHTTDL Lào Cai đề xuất cụ thể. Đề nghị Tỉnh dành nguồn lực phù hợp triển khai các dự án thuộc Đề án sau khi được phê duyệt.

b) Về trùng tu, tôn tạo các di tích trên địa bàn tỉnh: Bộ ủng hộ về chủ trương, đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở VHTTDL làm việc cụ thể với Cục Di sản văn hoá và Vụ Kế hoạch, Tài chính thống nhất tập trung đầu tư dứt điểm, đồng bộ, đồng thời phát huy giá trị của di tích gắn với phát triển du lịch và đời sống của nhân dân trong khu vực.

c) Về Đề án công viên địa chất toàn cầu khu vực Hoàng Liên Sơn – Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Bộ đồng ý về chủ trương, giao Cục Di sản văn hoá giúp đỡ tỉnh Lào Cai về chuyên môn trong xây dựng Đề án để Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trình UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu.

d) Về Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo cho huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai: Đề nghị Tỉnh chỉ đạo Sở VHTTDL phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính sớm xây dựng, hoàn chỉnh Dự án báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét.

e) Bộ sẽ phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu mức kinh phí phù hợp cho bảo tồn, phát huy các di sản văn hoá phi vật thể thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá. Đề nghị Tỉnh tiếp tục triển khai việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể theo nội dung quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

f) Về chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc năm 2013, Bộ đã có chủ trương đồng ý, giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì xây dựng kế hoạch báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức Ngày hội trước ngày 30/6/2012.

2) Lĩnh vực Thể thao:

a) Về việc xây dựng Trung tâm Huấn luyện và phục hồi sức khỏe vận động viên quốc gia tại Sa Pa sau khi địa phương và Bộ thống nhất địa điểm, giao Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với địa phương triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét chủ trương đầu tư trước ngày 30/6/2012.

b) Về đầu tư thí điểm mô hình các CLB đào tạo VĐV người dân tộc thiểu số ở các môn thể thao dân tộc (như đẩy gậy, bắn nỏ, đua ngựa...) Bộ đồng ý về chủ trương, giao Tổng cục Thể dục thể thao nghiên cứu đề xuất.

c) Về đề nghị hỗ trợ Tỉnh một phần kinh phí tổ chức Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 13 khu vực miền Bắc vào năm 2013 được tổ chức tại Lào Cai: Đề nghị Tỉnh chỉ đạo Sở VHTTDL có đề xuất cụ thể, thống nhất với Tổng cục Thể dục thể thao báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét.

d) Về đầu tư thiết chế thể thao khu vực tại đô thị mới thành phố Lào Cai: Giao Tổng cục Thể dục thể thao nghiên cứu đề xuất của tỉnh, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét.

3) Lĩnh vực du lịch:

a) Trong dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã xác định Lào Cai là một trong những trọng điểm phát triển của vùng trung du miền núi phía Bắc. Bộ đã và tiếp tục ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng mô hình du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo, xây dựng sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch các vùng, địa phương, trong đó có Lào Cai.

b) Theo dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030: Lào Cai có Khu du lịch quốc gia Sa Pa, thành phố Lào Cai là điểm du lịch quốc gia, thị xã Sa Pa là đô thị du lịch, do đó đề nghị Tỉnh triển khai theo các tiêu chí đã quy định tại Luật Du lịch.

c) Về tăng mức đầu tư chương trình hỗ trợ hạ tầng du lịch cho Lào Cai, đầu tư vào địa bàn trọng điểm du lịch quốc gia và của tỉnh như: Sa Pa, Bắc Hà: Bộ thống nhất về chủ trương, đề nghị Tỉnh chỉ đạo Sở VHTTDL xây dựng dự án gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính nghiên cứu, đề xuất, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, đồng thời Tỉnh cần dành nguồn vốn đối ứng cho các dự án này.

d) Giao Tổng cục Du lịch đề xuất hỗ trợ quảng bá xúc tiến du lịch vùng Tây Bắc và Lào Cai liên kết phát triển du lịch và chuẩn bị tổ chức Năm du lịch quốc gia 2012 từ nguồn kinh phí Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia.

e) Bộ ủng hộ chủ trương chọn Lào Cai là một trong các địa phương thụ hưởng các dự án hỗ trợ phát triển du lịch: dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” do EU tài trợ; dự án quốc gia phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng dự kiến giai đoạn II; dự án Tây Ban Nha. Đề nghị Sở VHTTDL Lào Cai làm việc cụ thể với các Ban Quản lý dự án, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét.

f) Về các cơ chế, chính sách: thí điểm tổ chức khách Trung Quốc sử dụng xe tự lái vào tham quan du lịch tại Việt Nam; điều chỉnh % kinh phí để lại từ nguồn thu lệ phí cấp, đổi thẻ HDV du lịch, chính sách hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi để giúp người dân địa phương khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch: Giao Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất tổng thể, đồng bộ báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai, các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo);

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh Lào Cai;

- UBND tỉnh Lào Cai;

- Các đơn vị: TCTDTT, TCDL, DSVH,

VHCS, ĐA, KHTC, VHDT, TV (để thực hiện);

- BQL Làng VHDL các DTVN (để thực hiện);

- Các BQL DA EU, ADB, TBN(để thực hiện);

- Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai (để thực hiện);

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT) S(30).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác