1574/BVHTTDL-DSVH

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc lập hồ sơ Nghệ thuật Đờn ca tài tử

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau

Nhằm triển khai Luật di sản văn hóa và Công ước UNESCO về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, trong gần mười năm qua công tác xây dựng và đệ trình hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể tới UNESCO đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và các địa phương liên quan thực hiện rất hiệu quả. Đến nay, nước ta đã có 04 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh là di sản thế giới gồm Nhã nhạc - Nhạc cung đình triều Nguyễn, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca Quan họ Bắc Ninh và Hát Ca trù. Hiện nay, hồ sơ Hội Gióng và hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ đang được UNESCO nghiên cứu thẩm định để vinh danh trong năm 2010 và năm 2011.

Mục tiêu của việc lựa chọn, xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trình UNESCO trước hết nhằm bảo vệ di sản văn hóa dân tộc ở tầm quốc tế, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng đề giữ gìn và phát huy giá trị di sản, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, thu hút khách du lịch, góp phần tăng trưởng kinh tế.

Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản báo cáo, xin phép Thủ tướng Chính phủ cho xây dựng hồ sơ Nghệ thuật Đờn ca tài tử trình UNESCO giai đoạn 2011 - 2012. Đề xuất này của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cho phép triển khai (Văn bản số 2496/VPCP-KGVX ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ). Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xin thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, đồng thời đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động, nhanh chóng có kế hoạch điều tra nghiên cứu, kiểm kê về di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử ở địa phương để chuẩn bị cho việc lập hồ sơ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có kế hoạch làm việc với các tỉnh, thành phố để tổng hợp tình hình về di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử ở địa phương và bàn về kế hoạch triển khai cụ thể vào cuối tháng 5 năm 2010.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo và đề nghị./.

 

Nơi nhận:

-Như trên (Kèm văn bản);

-Bộ trưởng (để/b/c)

-Lưu: VT, DSVH (02), NTTT(25)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác