1574/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc xây dựng đền Vân trên đất cụm di tích Đền -Chùa Vân, Việt Yên, Bắc Giang

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 233/SVHTTDL-NVVH ngày 6/4/2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đề nghị xem xét, thẩm định, cho ý kiến chỉ đạo về việc cho phép xây dựng mới đình Vân trong phạm vi khu vực II của cụm di tích  Đền- Chùa làng Vân, thôn Yên Viên, xã Vân Hà,  huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với diện tích xây dựng 1198, 4m2/1675m2 của thửa đất số 22 (kèm theo hồ sơ xin cấp phép xây dựng).

Sau khi nghiên cứu, đối chiếu hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến sau:

Đồng ý về chủ trương phục dựng đình Vân trong phạm vi khu vực II của cụm di tích Đền- Chùa làng Vân, thôn Yên Viên, xã Vân Hà,  huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý;

Hồ sơ cần được lập thành Báo cáo Kinh tế kỹ thuật tôn tạo đình Vân xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trong đó phần thuyết minh cần làm rõ cơ sở khoa học của các công trình Đại đình và Tiền tế như nên móng của công trình hình ảnh tư liệu, tài liệu lịch sử nhắc đến công trình.  

Việc phục dựng đình Vân cần dựa trên cơ sở nên móng trước đây, không mở rộng quy mô so với đình cũ, đảm bảo theo kiểu dáng kiến trúc truyền thống, chiều cao không lấn át và làm ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên của đền, chùa Vân.

Trong Công văn số 233/SVHTTDL-NVVH có trích dẫn Địa chí Bắc Giang từ điển: “…1 toà tiền tế 7 gian, tòa đại đình 5 gian 2 chái…’’, vì vậy cần nghiên cứu, cân nhắc phương án thiết kế tiền tế  5 gian, đại đình 7 gian 2 dĩ như hiện nay.

Về các chi tiết kiến trúc, cần có cơ sở khoa học để phục dựng, đồng thời phải tương đồng với điều chỉnh.

Báo cáo Kinh tế kỹ thuật phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận trước khi thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, QLDT, NĐD.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác