1580/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1580/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2013 Về việc Cho phép Công ty TEMJIN TV Production (Nhật Bản) thực hiện Bộ phim tài liệu ký sự hành trình văn hóa, khám phá lịch sử, giới thiệu quảng bá du lịch của Việt Nam.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Giao cho Cục Hợp tác quốc tế đón, hướng dẫn Công ty TEMJIN TV Productions Co,Ltd ( Nhật Bản) vào Việt Nam thực hiện ký sự hành trình văn hóa, khám phá lịch sử, giới thiệu quảng bá du lịch Việt Nam thông qua chuyến đi của chị Nomura Yaka, diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Nhật Bản đến Việt Nam.

Thời gian: Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 25 tháng 6 năm 2013.

Địa điểm: Hà Nội, Quảng Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, An Giang, Tiền Gian, Bến Tre, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang.

Kinh phí: Mọi kinh phí do phía đoàn tự chi trả.

Điều 2. Mọi vật liệu ghi hình, ghi tiếng và sản phảm của chương trình chỉ được xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi các cơ quan chức năng cấp phép.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;

-Bộ Công an (Cục A18, A83);

-Sở VHTTDL tỉnh Thành phố như Điều 1;

-Sở Ngoại vụ tỉnh Thành phố như Điều 1;

- Lưu: VT, HTQT, ĐHT (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác