1594/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Vương Duy Biên tại cuộc họp về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật “Vì Biển đảo thân yêu”

Ngày 19 tháng 5 năm 2014, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ  trưởng Vương Duy Biên đã chủ trì cuộc họp về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật “Vì Biển đảo thân yêu”. Dự họp, về phía các cơ quan Trung ương có đại diện lãnh đạo: Vụ Văn hoá-Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam và đại diện Báo Nhân dân; Về phía các đơn vị thuộc Bộ có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ, Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam và Nhà hát Lớn Hà Nội.
Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1. Chương trình nghệ thuật “Vì Biển đảo thân yêu” (sau đây gọi tắt là Chương trình) do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhằm biểu thị lòng yêu nước, khẳng định mạnh mẽ chủ quyền biên giới biển đảo của Việt Nam trước việc Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan thăm dò dầu khí trong vùng biển Việt Nam; thể hiện tấm lòng, tình cảm của các nghệ sĩ, diễn viên cùng cả nước hướng về đồng bào, chiến sĩ nơi Biển đảo của Tổ quốc, góp phần thiết thực bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ban Tổ chức mời Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Truyền thông VIETART (gọi tắt là Công ty VIETART) tham gia vận  động các đơn vị, cá nhân quyên góp kinh phí để ủng hộ, trao tặng đồng bào, chiến sỹ nơi biển đảo của Tổ quốc trong Chương trình.
2. Về thời gian, địa điểm, đơn vị tổ chức và đại biểu mời dự:
- Thời gian: Chương trình được tổ chức từ 20 giờ ngày 30/5/2014, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.
- Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội.
- Đại biểu mời dự gồm:
+ Đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
+ Các Ban, Bộ, Ngành Trung ương; Uỷ ban Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các Hội VHNT chuyên ngành.
+ Đại diện các tổ chức, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân liên quan;
+ Đại diện các tầng lớp nhân dân.
3. Về tổ chức thực hiện:
3.1. Cục Nghệ thuật biểu diễn:
- Chủ trì, phối hợp với Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam và Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam xây dựng kịch bản trình lãnh đạo Bộ phê duyệt trước ngày 22/5/2014.
- Soạn thảo các văn bản: Kế hoạch, Quyết định tổ chức Chương trình, quyết định thành lập Ban Tổ chức, công văn đề nghị các cơ quan Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị nghệ thuật có liên quan phối hợp tổ chức và tham gia Chương trình (hoàn thiện trước ngày 22/5/2014).
- Chuẩn bị nội dung tuyên truyền và chủ động cung cấp cho các cơ quan báo chí tuyên truyền quảng bá cho Chương trình.
3.2. Văn phòng Bộ:
- Lập danh sách đại biểu, khách mời báo cáo lãnh đạo Bộ; in và phát hành giấy mời các đại biểu dự Chương trình.
- Lên phương án đón tiếp, bố trí, sắp xếp chỗ ngồi đại biểu theo từng khu vực.
- Theo dõi, đôn đốc, báo cáo tổng hợp toàn bộ công tác tổ chức Chương trình.
- Liên hệ với đơn vị truyền thông (Công ty VIETART) có phương án tổ chức vận động quyên góp và kịch bản chi tiết về việc trao, nhận tiền của các đơn vị, cá nhân tham gia ủng hộ đồng bào, chiến sỹ nơi biển đảo của Tổ quốc. Chuẩn bị hoa tặng cho các nghệ sĩ, diễn viên.
3.3. Nhà hát Ca, Múa nhạc Việt Nam:
- Đạo diễn, huy động, bố trí các nghệ sĩ, diễn viên tham gia thực hiện Chương trình theo kịch bản được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.
- Phối hợp với ê kíp của Đài Truyền hình Việt Nam trong việc xây dựng kịch bản, tổng duyệt, biểu diễn và truyền hình trực tiếp Chương trình.
- Phối hợp với Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương dựng phim minh hoạ cho Chương trình.
3.4. Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn):
- Thiết kế ma két sân khấu, phông trang trí, khẩu hiệu tuyên truyền và thực hiện tuyên truyền trực quan, quảng bá cho Chương trình.
- Tăng cường hệ thống âm thanh, ánh sáng đảm bảo phục vụ Chương trình;
- Cử cán bộ, viên chức và bố trí đội ngũ lễ tân tham gia phục vụ Chương trình theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
3.5. Nhà hát Lớn Hà Nội:
- Chuẩn bị địa điểm, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, trang thiết bị, kỹ thuật, máy nổ dự phòng phục vụ Chương trình;
- Phối hợp thực hiện trang trí, tuyên truyền trực quan xung quanh khu vực Nhà hát.
- Chuẩn bị phòng tiếp khách; cử cán bộ, nhân viên, lễ tân tham gia phục vụ Chương trình.
3.6. Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương: Dựng phim tài liệu minh hoạ cho Chương trình.
4. Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam:
- Tổ chức Truyền hình trực tiếp Chương trình trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam; tuyên truyền, quảng bá liên tục trên các kênh tạo sức hấp dẫn của khán giả truyền hình; bố trí toàn bộ kinh phí cho việc tuyên truyền và truyền hình trực tiếp Chương trình. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc ghi danh, tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ kinh phí giúp đỡ đồng bào, chiến sỹ nơi biển đảo của Tổ quốc.
- Chuẩn bị lời dẫn, cử người dẫn chương trình cho Chương trình. Phối hợp xây dựng kịch bản; tham gia quá trình dàn dựng, tập luyện, tổng duyệt, tổ chức thực hiện Chương trình theo kịch bản.
- Phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Công ty VIETART và đơn vị liên quan để tổ chức quyên góp, vận  động các đơn vị, cá nhân tham gia ủng hộ kinh phí giúp đỡ đồng bào, chiến sỹ nơi biển đảo của Tổ quốc.
5. Kính đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương: Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau tổ chức Chương trình.
6. Đề nghị Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí: Tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau Chương trình.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Ban TGTW, Đài THVN, Báo ND, TTXVN (để phối hợp);
- Cục NTBD, VP Bộ, NH CMN VN, Hãng phim TLKHTƯ, TT TCBDNT, NH Lớn HN, CT VIETART (để thực hiện);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ (để phối hợp)
- Lưu: VT, VP, THTT, NHH; 30b.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác