1615/BVHTTDL- VHCS

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Tổ chức tuyên truyền Biên giới và Biển đảo Việt Nam

270514160703.pdf

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép, Công điện số 697/CĐ-TTg ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc đảm bảo an ninh, trật tự. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung cấp bách sau: 1. Các tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai công tác tuyên truyền, cổ động trực quan phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị cấp bách hiện nay. Tài liệu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp: đĩa hình tranh cổ động với chủ đề Biên giới và Biển đảo Việt Nam.
2. Các tỉnh, thành phố trọng điểm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch in và cấp tranh cổ động, địa phương triển khai hình thức tuyên truyền.
3. Các thành phố lớn trực thuộc Trung ương: Hà Nội, cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn với chủ đề Biên giới và Biển đảo Viêt Nam.
4. Các tỉnh duyên hải miền Trung Tây Nguyên: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Binh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk cử xe tuyên truyền và đội tuyên truyền lưu động tham gia mít tinh, triển lãm tranh cổ động, ra quân tuyên truyền tại tỉnh Quảng Ngãi, biểu diễn nghệ thuật phục vụ các chiến sỹ hải quân tại Cam Ranh- Khánh Hòa với chủ đề Biên giới và Biển đảo Việt Nam.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị cấp bách trước tình hình Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, đe dọa trực tiếp đến hòa bình và an ninh quốc gia./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Sở VHTTDL các tnh, thành phố;
-Lưu: VT,VHCS, LH (140).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác