1629/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Vương Duy Biên tại buổi làm việc với lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long về công tác tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015

Ngày 17 tháng 4 năm 2015, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Thứ  trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long về công tác tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015. Cùng dự có đồng chí Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ: Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Điện ảnh, Cục Công tác phía Nam.
Sau khi nghe lãnh đạo Cục Công tác phía Nam báo cáo công tác tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn từ đầu năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2015 và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1. Đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động, tích cực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong việc tuyên truyền và tổ chức các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc.
2. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long quan tâm, chỉ đạo một số vấn đề trọng tâm sau:
2.1. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2015 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2015, đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đậm bản sắc văn hoá dân tộc.
2.2. Điều tiết các hoạt động cho phù hợp với từng địa bàn, thời điểm thích hợp, tránh các hoạt động trùng lắp, phô trương, hình thức, tổ chức nhiều hoạt động trên một địa bàn và cùng thời điểm nhiều địa phương tổ chức kỷ niệm.
2.3. Quan tâm đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn đảm bảo có sự đầu tư về ý tưởng, chọn lọc các nội dung độc đáo, hấp dẫn, mang đậm bản sắc địa phương.
2.4. Chú trọng khai thác các hoạt động văn hoá dân gian truyền thống, động viên đông đảo quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động; hướng các haotj động về cơ sở tại các địa bàn dân cư và trực tiếp phục vụ nhân dân.
2.5. Lồng ghép tổ chức các hoạt động tuyên truyền với các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao gắn với giới thiệu tiềm năng, tôn vinh, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hoá, thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương.
3. Về các đề nghị cụ thể:
3.1. Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ động liên hệ, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long có kế hoạch kết hợp, đưa các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ vào phục vụ nhân dân miền Nam sau khi phục vụ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại thành phố Hồ Chí Minh.
3.2. Cục Điện ảnh nghiên cứu, bổ sung thêm nguồn phim cho các địa phương tổ chức phục vụ nhân dân.
3.3. Cục Văn hóa cơ sở tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức Liên hoan tiếng hát Hẹn hò 9 dòng sông; động viên các đơn vị tham gia Liên hoan với các chương trình mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương.
3.4. Cục Công tác phía Nam là đầu mối, theo dõi sâu sát, tổng hợp đầy đủ công tác tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 của các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, chủ động tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ để có chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh/thành khu vực ĐBSCL;
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Sở VHTTDL các tỉnh/thành khu vực ĐBSCL;
- Lưu: VT, VP, NHH .20b.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác