1634/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v góp ý phương án xây dựng Nhà bia Liên minh các lực lưọng Dân tộc - Dân chủ - Hòa Bình Việt Nam, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Kính gửi:  Ban Thường  trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 448/MTTQ- BTT ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến trúc công trình xây dựng Nhà bia Liên minh các lực lượng Dân tộc - Dân chủ - Hòa Bình Việt Nam tại Khu di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Sau khi xem xét Hồ sơ Thiết kế sơ bộ xây dựng nhà bia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có một số ý kiến góp ý như sau:
Đối với phương án thiết kế Nhà bia Liên minh các lực lượng Dân tộc - Dân chủ - Hòa Bình Việt Nam: Do công trình xây dựng trong khu di tích, đế hài hòa với cảnh quan chung, nên thu nhỏ quy mô công trình (Thiết kế đề xuất bước cột rộng 9m là quá lớn nên nghiên cứu thu nhỏ lại còn 4-5m) sao cho bên trong đặt vừa bia tưởng niệm sự kiện; mái công trình nên có bờ nóc; phía trước nhà bia có thể có sân hành lễ nhỏ nhưng xung quanh không nên đắp thêm nhiều mô đất và đặt thêm tảng đá có kích thước lớn.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có một số ý kiến để Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nghiên cửu, tham khảo./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-UBND tỉnh Tây Ninh;
-Sở VHTTDL Tây Ninh;
-Ban QLCKDTLSCM miền Nam;
- Lưu: VT, DSVH, NAD. 11.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác