1635/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Liên Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1060/SVHTTDL-QLDT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Liên Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
1. Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Liên Đàm với nội dung:
- Quy hoạch lại tổng mặt bằng di tích;
- Bảo tồn và nâng công trình mặt tiên phía trước Tam bảo (bao gồm hiên Gác chuông và Gác khánh) lên vị trí cos tu bổ.
-Tôn tạo: Tam quan; cổng phụ; Tam bảo (bao gồm Tiền đường và Hậu Cung); Nhà Mẫu-Nhà Tổ-Nhà khách; khu phụ trợ; sân vườn; hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
- Xây mới Nhà Trai đường, Lầu hóa vàng.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Các trang trí nề, ngõa có giá trị trên mái Tam bảo cần được bảo tồn tối đa trong quá trình hạ giải đế tái sử dụng cho công trình.
- Cổng phụ chỉ xây 1 mái.
- Khoảng cách giữa góc cầu thang (phía Nhà khách và Nhà Mẫu) và góc sân tháp mộ (phần sân có cos hạ thấp hơn) là quá nhỏ, cần điều chỉnh lại cho cân đối với tổng thể công trình; không dùng đèn đá chiếu sáng trong di tích.
- Bổ sung phương án phòng chống mối mọt cho công trình.
- Thuyết minh Dự án cần làm rõ sự cần thiết phải lập dự án; hiện trạng Tam bảo (niên đại xây dựng, thời gian tu bổ, giá trị kiến trúc của công trình); các lý do, cơ sở của việc đề xuất thiết kế kiến trúc theo bố cục mặt bằng tổng thể mới; bổ sung nội dung về lễ hội, tín ngưỡng... tại di tích. Một số nội dung trong thuyết minh chưa thống nhất với phần bản vẽ, đề nghị hiệu chỉnh lại.
- Cần lấy ý kiến của người dân địa phương về nội dung dự án để tạo sự đồng thuận trước khi triển khai.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
-Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Lưu: VT, DSVH, VHN.06.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác