1647/TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên

Ngày 24 tháng 4 năm 2010, tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Thái Nguyên có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Xuân Đương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ma Thị Nguyệt, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe báo cáo và đến nghị của Tỉnh về công tác văn hoá, thể thao và du lịch, ý kiến các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và trên lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch trong những năm qua. Đề nghị Lãnh đạo Tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy những ưu thế của Tỉnh: là cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, trung tâm vùng Việt Bắc, giàu truyền thống cách mạng, giàu tài nguyên thiên nhiên và là một trong những trung tâm cộng nghiệp, trung tâm giáo dục-đào tạo lớn để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững, tạo điều kiện cho sự phát triển các lĩnh vực hoạt động văn hoá, thể dục thể thao và du lịch của Tỉnh .

2. Trong thời gian tới, đề nghị Tỉnh:

- Chỉ đạo Ngành văn hoá, thể thao và du lịch đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh và Nghị quyết Đại hội X của Đảng về phát triển văn hoá, thể thao và du lịch, đúc rút bài học kinh nghiệm tích cực tham gia Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng tỉnh và tham mưu, đề xuất nhiệm vụ cụ thể đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh nhiệm kỳ sau.

- Quan tâm xây dựng Quy hoạch phát triển văn hoá, thể thao và du lịch trong các chương trình, chiến lược, quy hoạch chung của Tỉnh. Trong đó, chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh xã hội hoá, thu hút vốn đầu tư của xã hội cho lĩnh văn hoá, thể thao và du lịch.

Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.

3. Một số đề xuất, kiến nghị của Tỉnh :

- Về Quy hoạch tồng thể ATK liên hoàn 3 tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn: Bộ sẽ sớm chủ trì tổ chức cuộc họp với 3 tỉnh để thống nhất, hoàn thiện Quy hoạch đã được tỉnh Thái Nguyên xây dựng. Giao Cục Di sản văn hoá và Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp, chuẩn bị nội dung, tổ chức cuộc họp trên, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Về đề nghị ưu tiên xếp hạng di tích và bố trí kinh phí thuộc Chương trình MTQG về văn hoá để phục hồi tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến: Giao Cục Di sản văn hoá tích cực hỗ trợ, hướng dẫn Tỉnh làm thủ tục xếp hạng các di tích cấp quốc gia trên địa bàn Tỉnh.

- Về đề nghị hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hoá cấp huyện, xã trên địa bàn Tỉnh: theo Luật Ngân sách, việc xây dựng những thiết chế trên được đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương. Tuy nhiên, đây cũng là kiến nghị của nhiều địa phương còn gặp khó khăn, Bộ sẽ nghiên cứu để đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền trong nhiệm vụ của Chương trình MTQG về văn hoá giai đoạn tới.

- Về đề nghị đưa Khu du tích Hồ Núi Cốc thành khu du lịch trọng điểm quốc gia: Giao Tổng cục Du lịch sớm nghiên cứu, tham gia góp ý Quy hoạch theo tinh thần đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên ngày 27 tháng 02 năm 2007. Trước mắt, Tỉnh cần tích cực phát huy giá trị du lịch, bảo tồn văn hoá và giữ gìn môi trường của Khu du lịch. Sở VHTTDL Thái Nguyên xây dựng tiêu chí tiêu chuẩn của thuyền du lịch hoạt động trên lòng hồ, đảm bảo không làm ô nhiễm hệ sinh thái; làm việc với Tổng cục Thể dục thể thao về địa điểm, quy mô của dự án Trung tâm đua thuyền tại Hồ Núi Cốc đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các giải thể thao trong nước và quốc tế.

- Về Việc xây dựng Khu liên hợp Thể thao Thái Nguyên, sân vận động, bảo tàng: thống nhất với đề nghị của Tỉnh, sau khi Tỉnh xây dựng đề án, Bộ sẽ xem xét, có ý kiến thoả thuận trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Ủng hộ Tỉnh về việc xây dựng đề án tổ chức Festival Trà quốc tế tại Thái Nguyên, mời 15-20 nước tham gia. Giao Tổng cục Du lịch làm đầu mối phối hợp thực hiện.

5. Về các nội dung liên quan đến các đơn vị của Bộ trên địa bàn Tỉnh:

- Đề nghị Tỉnh ủng hộ chủ trương mở rộng diện tích sử dụng đất của Trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật Việt Bắc. Yêu cầu Trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật Việt Bắc sớm có văn bản chính thức đề nghị Tỉnh cấp đất.

-Đề nghị Tỉnh quan tâm giải toả dứt điểm 17 hộ dân nằm trong dự án của Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc, tạo điều kiện cho Chủ đần tư sớm khởi công xây dựng.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên;

-Lãnh đạo Bộ (để b/c);

-Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan;

-Sở VHTTDL Thái Nguyên;

-Lưu: VT, VP (THTT.1.) VVD. 30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác