1651/KH-BCĐDS

KT Phó VTVTC cán bộ Lê Thị Phượng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các điểm công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội (đợt 2, năm 2015)

Thực hiện Quyết định số 4200/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý năm 2015, Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội về việc tổ chức tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các điểm công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, tháng 6 năm 2015, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của ma túy và công tác phòng, chống ma túy.
-Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, cung cấp thêm những thông tin, kiến thức, kỹ năng cần thiết cho người dân trong công tác tuyên truyền, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội.
- Tiếp tục làm chuyển biến nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, của cộng đồng và gia đình nhằm huy động toàn dân tham gia phòng chống ma tuý, giúp đỡ người nghiện ma tuý cai nghiện và phòng chống tái nghiện.
- Thông qua chương trình biểu diễn nghệ thuật các nghệ sĩ, ca sĩ có thể giao lưu, trao đổi, giải đáp, hướng dẫn cho người dân cách phòng, chống ma túy.
- Tổ chức phát tờ rơi, tờ gấp và các tài liệu có liên quan tới công tác phòng, chống ma túy.
II. YÊU CẦU
- Các hoạt động tuyên truyền đạt được các mục đích đã đề ra, phong phú, thu hút được nhiều người quan tâm.
- Chương trình biểu diễn được triển khai, thực hiện theo đúng tiến độ, đạt được mục tiêu đã đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Dàn dựng một Chương trình biểu diễn nghệ thuật Tạp kỹ về phòng, chống ma túy, trong đó bao gồm: kịch ngắn, ca, múa, nhạc, tấu, hài.
2. Thành phần tham gia biểu diễn:
- Học sinh, sinh viên các Trường văn hóa, nghệ thuật.
- Diễn viên chuyên nghiệp ở một số đơn vị nghệ thuật.
- Diễn viên không chuyên ở Phường, quận, Nhà Văn hóa nơi tổ chức biểu diễn.
3. Thời lượng chương trình 120 phút trong đó :
- 90 đến 100 phút biểu diễn các tiết mục Tạp kỹ .
- 20 đến 30 phút giao lưu.
4. Số lượng buổi biểu diễn: 05 buổi.
5. Địa điểm biểu diễn: Các điểm công cộng trên địa bàn Hà Nội.
6. Tiến độ thực hiện
- Tháng 5: Xây dựng Kế hoạch chương trình, tổ chức luyện tập, tổng duyệt.
- Tháng 6: Tổ chức biểu diễn.
7. Đơn vị thực hiện
Ban Chỉ đạo Dân số AIDS và các vấn đề xã hội và các đơn vị có liên quan.
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Mục 3, Quyết định số 4200/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý năm 2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác