1656/BVHTTDL-ĐT

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thành lập Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng.

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được công văn số 2607/UBND-VX ngày 05/5/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng trên cơ sở Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng. Về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Đà Nẵng là Thành phố trực thuộc Trung ương có một vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trong nhiều năm qua, Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng đã không ngừng lớn mạnh: quy mô đào tạo được mở rộng, chất lượng đào tạo được nâng cao, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý được tăng cường về số lượng và nâng cao về trình độ, cơ sở vật chất được đầu tư đáp ứng yêu cầu đào tạo. Trường đã liên kết với nhiều trường cao đẳng và đại học trong khu vực và trong cả nước đảo tạo được một đội ngũ cán bộ có chất lượng hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng văn hóa của Thành phố Đà Nẵng và khu vực. Được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng và sự hợp tác giúp đỡ của các cơ quan ban ngành của Thành phố, Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc nâng cao năng lực đào tạo của Trường để đào tạo ở trình độ cao hơn.

Việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng sẽ tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi trong việc đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của đông đảo công chúng.

Căn cứ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật của Thành phố Đà Nẵng và các vùng lân cận, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí với đề nghị của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng trên cơ sở Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và quyết định để việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng được thực hiện trong thời gian sớm nhất./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (đểb/c).

-UBND Tp Đà Nẵng;

- Sở VHTTDL Đà Nẵng;

- Trường TCVHNT Đà Nẵng;

- Lưu: VT. ĐT (2)tTL,15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác