1662/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án dựng lại tòa Cửu phẩm Liên Hoa chùa Côn Sơn, tỉnh Hải Dương

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 462/SVHTTDL-TĐCT ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tinh Hải Dương đề nghị thẩm định Dự án dựng lại tòa Cửu phẩm Liên Hoa chùa Côn Sơn, thuộc di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
1. Thỏa thuận Dự án dựng lại tòa Cửu phẩm Liên Hoa chùa Côn Sơn với nội dung: Quy hoạch tổng mặt bằng di tích;
-Tôn tạo sân, vườn, hệ thống kỹ thuật;
-Tu bổ và chuyển dịch về phía sau 19m nhà Tổ đường;
- Dựng lại tòa Cửu phẩm Liên Hoa (theo các kết quả khai quật khảo cổ học);
- Xây mới nhà Hậu đường, cổng phụ; kéo dài Tả, Hữu Hậu hành lang 6 gian-mồi bên;
- Bảo tồn nguyên trạng Hố khảo cổ bằng phương pháp lấp cát.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vẩn đế sau:
- Thuyết minh Dự án cần bổ sung thêm báo cáo khai quật khảo cổ học kèm theo ảnh và bản vẽ.
- Bổ sung phương án chiếu sáng sân, vườn; bản vẽ Nhà bao che thi công.
- Đối với công trình Tòa Cửu phẩm Liên Hoa:
+ Bổ sung thiết kế kiến trúc Cây Phẩm (phần kiến trúc gỗ và móng), câu trúc để gắn Cây Phẩm vào Nhà Phẩm.
+ Quy mô phần mái tầng 3 Nhà Phẩm cần thu nhỏ hơn để đảm bảo tỷ lệ
cân đối cho công trình; bổ sung các bản vẽ chi tiết trang trí.
- Đối với công trình nhà Tổ đường:
+ Bổ sung các nghiên cứu, so sánh với các di tích có thờ Trúc Lâm Tam Tổ ở các địa phương khác để làm cơ sở thiết kế nội thất công trình.
+ Phần tường cần được xây phục hồi lại bằng đá hộc; bổ sung cửa sổ tường hồi Hậu cung.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương biết và chỉ đạo Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT. DSVH, VHN.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác