1671/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo KTKT Hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, thuộc Dự án bảo tồn động thực vật Vịnh Hạ Long trên đảo Soi Sim, tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2076/UBND- VX5 ngày 15/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế-kỹ thuật Hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, thuộc Dự án bảo tồn động thực vật Vịnh Hạ Long trên đảo Soi Sim, tỉnh Quảng Ninh (kèm theo hồ sơ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế-kỹ thuật Hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, thuộc Dự án bảo tồn động thực vật Vịnh Hạ Long trên đảo Soi Sim, bao gồm 08 hạng mục: Cải tạo nâng cấp tuyến đường ven đảo phía Đông, tuyến đường ven đảo phía Tây và 02 đoạn đường trên đảo (đoạn số 1, 9); xây dựng mới 05 đoạn đường trên đảo (đoạn số 2, 5, 7, 15 và 16); thoát nước mưa, xử lý sạt lở; cấp điện; cấp nước; thoát nước thải, vệ sinh môi trường; phòng cháy, chữa cháy.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thỏa thuận và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các bước tiếp theo, đồng thời lưu ý giám sát chặt chẽ quá trình thi công đế đảm bảo bảo vệ cảnh quan môi trường khu vực xây dựng, hạn chế tối đa san gạt địa hình./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác