1680/B VHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích mộ và đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 10737/UBND- VX ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị thỏa thuận Dự án mở rộng, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và Công văn số 24/BQLDTDT-HCTH ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Ban quản lý di tích và danh thắng tỉnh Đồng Nai giải trình một số nội dung của Dự án (kèm theo Hồ sơ dự án nhận ngày 04 tháng 5 năm 2016). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án mở rộng, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh với nội dung: Mở rộng diện tích khuôn viên đền thờ; di dời và tu bổ đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh; nâng Nhà bia hiện có; xây mới Nhà trưng bày, cổng đền, nhà bếp, nhà quản lý, bãi đỗ xe; tôn tạo nhà vệ sinh, sân, vườn hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Về phương án tổng mặt bằng di tích:
+ Sân đền lát thống nhất 1 chủng loại gạch tàu. Cos sân phía trước đền chỉ thiết kế cao hơn cos Nhà bia 0,75m. Không xây chiếu rồng phía trước đền và không xây kios bán hàng trong khu vực đền.
+ Do Dự án không báo cáo rõ số lượng hiện vật hiện có nên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cần kiểm tra lại việc này trước khi phê duyệt. Trong trường hợp có nhiều hiện vật cũng chỉ xây dựng Nhà trưng bày với diện tích không quá 150m2 để không lấn 4t di tích.
- Tu bổ nguyên trạng ngói lợp mái Nhà bia (ngói ống men xanh).
- Về phương án thiết kế sân, vườn:
+ Không làm các đường dạo và lát trang trí sân theo hình kỷ hà, đường dạo chỉ làm theo các đường thằng. Giảm số lượng chủng loại gạch, đá lát sân và đường.
+ Trồng bổ sung các cây xanh cổ thụ tại khu vực vườn hai bên đền.
+ Giảm số lượng đèn đặt tại sân vườn và nghiên cứu, thiết kế loại đèn phù hợp thay cho đèn cây kiếu dáng Châu Âu và đèn cần đơn cao 10m trong khuôn viên đền.
- Về Hồ sơ dự án: Hồ sơ Dự án cần đánh giá đầy đủ hiện trạng và giải pháp tu bổ các thành phần kiến trúc của đền Nguyễn Hữu Cảnh; làm rõ giá trị của bức bình phong và phương án thi công kích nâng Nhà bia; bổ sung bản vẽ chi tiết trang trí trên mái đền chính, bản vẽ hiện trạng đền và tượng Nguyễn Hữu Cảnh, ảnh màu chụp hiện trạng các công trình hiện có.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thiện dự án; chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai phối hợp với chủ đầu tư thông báo rộng rãi nội dung Dự án tới nhân dân địa phương để tạo sự đồng thuận và nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng; kiếm tra, giám sát việc thực hiện dự án để đảm bảo giữ gìn các kiến trúc gốc của di tích./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Đng Nai;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác