1687/BVHTTDL-TCDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v báo cáo công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP của Chính phủ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
Ngày 08 tháng 12 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 92/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ 05 giải pháp đồng bộ gắn với trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện để khắc phục những khó khăn hạn chế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra sự phát triến đột phá cho du lịch Việt Nam thời gian tới.
Triển khai thực hiện Nghị quyết, ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 4657/BVHTTDL-TCDL gửi Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tổ chức phố biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết và góp ý cho Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tính đến cuối tháng 4/2015,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được công văn góp ý của 30 tỉnh/thành, trong đó chỉ có 12 tỉnh/ thành báo cáo đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết. Một số địa phương là địa bàn trọng điểm phát triến du lịch như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa,
Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu...chưa báo cáo về công tác xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết.
Theo chương trình công tác của Chính phủ, công tác sơ kết 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP sẽ được báo cáo Chính phủ tại phiên họp cuối tháng 5 năm 2015. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình, kết quả triển khai thực Hiện Nghị quyết 92/NQ-CP về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Du lịch) trước ngày 15 tháng 5 năm 2015 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TT Vũ Đức Đam (để b/c);
- Sở VHTTDL, Sở DL các tỉnh/thành;
- VPCP (Vụ KG-VX);
- Lưu: VT, TCDL (02), HHQ.132.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác