168/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 168/TB-BVHTTDL ngày 16 tháng 01 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ quốc tế du lịch thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC) năm 2013

Ngày 11 tháng 01 năm 2013, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về tổng kết Hội chợ quốc tế du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 và kế hoạch, công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ quốc tế du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 (ITE HCMC-2013). Tham dự cuộc họp về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lãnh đạo Cơ quan đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; về phía Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Nguyễn Thị Hồng, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại Vụ, Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả ITE HCMC 2012, kế hoạch, công tác chuẩn bị tổ chức ITE HCMC-2013 và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Hội chợ quốc tế du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 tiếp tục khẳng định được thương hiệu của mình, các chỉ số về cơ bản có sự tăng trưởng, có yếu tố mới là Hội nghị Thị trưởng các Thành phố du lịch Tiểu vùng sông Mekong. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch biểu dương Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

2) Năm 2013 ngành du lịch Việt Nam dự kiến có 03 Hội chợ du lịch, do đó cần cân đối có sự điều tiết hài hoà chung tránh trùng lắp, gây bất lợi cho các hội chợ tổ chức sau. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức cuộc họp với 3 địa phương và các đơn vị chủ trì các Hội chợ năm 2013.

3) Về chủ trương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đồng ý thời gian, địa điểm và phương hướng tổ chức ITE HCMC năm 2013, tiếp tục tổ chức Hội nghị Thị trưởng lần 2 cùng với hoạt động hội chợ ITE theo đề xuất của thành phố, đề nghị thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

- Cập nhật, đánh giá toàn diện tình hình du lịch, các Hội chợ du lịch quốc tế, trong nước năm 2013, đối tượng khách, thị trường để có định hướng, tổ chức ITE HCMC 2013 phù hợp với tình hình thực tế.

- Cân nhắc về tỷ lệ tăng trưởng quy mô hội chợ lên 15% so với năm 2012, nên chú trọng chiều sâu, tập trung cho chất lượng việc kết nối người bán, người mua có chất lượng, hợp tác thành công, có hiệu quả.

- Nghiên cứu có sáng kiến, hợp tác cụ thể giữa các thành phố tham gia Hội nghị Thị trưởng, mở rộng thêm sự tham gia của các thành phố khác và sớm có chương trình nội dung để chủ động phối hợp, thiết lập cơ chế trao đổi, thực hiện các nội dung đã ký kết hợp tác giữa các thành phố.

- Ưu tiên các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch tham gia ITE HCMC 2013, đặc biệt là các doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ.

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch ITE HCMC 2013, đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức trao đổi với Tổng cục Du lịch để phối hợp trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét, phê duyệt trong tháng 02/2013.

4) Thống nhất tiếp tục đưa ITE HCM 2013 là hoạt động được hỗ trợ từ kinh phí Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2013 (sau khi được Bộ Tài chính phân bổ chính thức). Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch hoàn chỉnh Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2013, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, ban hành và thông báo với các địa phương, Hiệp hội du lịch để phối hợp quảng bá, xúc tiến du lịch.

5) Giao Cục Hợp tác quốc tế:

- Đề xuất mời Bộ Du lịch các nước ASEAN tham dự ITE HCMC 2013, đồng thời thông báo tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN 2013-(ATF) được tổ chức từ 19-22/01/2013 tại Lào.

- Phối hợp với Tổng cục Du lịch và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh tiến hành các thủ tục theo quy định để mời Bộ trưởng phụ trách du lịch dự ITE HCMC2013.

6) Giao Tổng cục Du lịch:

- Phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế khẩn trương đề xuất mời Bộ Du lịch các nước ASEAN tham dự ITE HCMC 2013, đồng thời thông báo tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN 2013-(ATF)  được tổ chức từ 19-22/01/2013 tại Lào.

- Chuẩn bị cuộc họp giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Khánh Hoà và các đơn vị chủ trì các Hội chợ du lịch năm 2013 trong tháng 01/2013.

- Khẩn trương phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Kế hoạch, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức ITE HCMC 2013 trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt trong tháng 02/2013.

- Dự thảo công văn của Bộ mời Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành tham dự ITE-HCMC 2013 và xem xét chỉ đạo cơ quan thường trực Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng-Hải Phòng – 2013, có kế hoạch quảng bá giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2013 tại ITE HCMC 2013, đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với Tổng cục Du lịch về việc này.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- UBND TP Hồ Chí Minh (để phối hợp);

- Chánh Văn phòng;

- Các đơn vị: TCDL, Cục HTQT,Vụ KHTC;

- Sở VHTTDL TP Hồ Chí Minh;

- Hiệp hội Du lịch Việt Nam;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(15).

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác