1698/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v ý kiến về việc bàn giao mặt bằng đất tại Khu di tích Thành cổ Hà Nội do Bộ Quốc phòng quản lý cho UBND thành phố Hà Nội

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3266/VPCP- KGVX ngày 09/5/2014 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc bàn giao mặt bằng đất tại Khu di tích Thành cổ Hà Nội từ Bộ Quốc phòng cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu Công văn số 3093/BQP- TM ngày 25/4/2014 của Bộ Quốc phòng gửi kèm và căn cứ thực tế tiến độ bàn giao mặt bằng di tích đến thời điểm hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Ngày 29/8/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Thông báo số 3146/TB-BVHTTDL thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại buổi họp về thực hiện bàn giao, tiếp nhận Di sản Văn hóa Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, trong đó nêu:
“Đối với việc bàn giao, tiếp nhận Khu di tích Thành cổ Hà Nội từ Bộ Quốc phòng cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:
- Bộ Quốc phòng hoàn thành việc di chuyển Nhà khách Bộ Quốc phòng (Trạm T66 - 51B Phan Đình Phùng) để bàn giao toàn bộ diện tích nhà đất khu vực phía Bắc khu di tích cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý; thống nhất thời điểm bàn giao Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam theo nội dung văn bản Kết luận số 126/BQP-UBND ngày 29/5/2012 giữa Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân thành phổ Hà Nội.
- Để thực hiện được nhiệm vụ nêu trên, Bộ Quốc phòng cần sớm triển khai việc lập dự án xây dựng Nhà khách Bộ Quốc phòng, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương tại các khu đất đã được Ủy ban nhân dân thành phổ Hà Nội bàn giao cho Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sớm ra quyết định bàn giao khu đất 266 Thụy Khuê cho
Bộ Quốc phòng và phê duyệt Phương án kiến trúc Nhà khách Bộ Quốc phòng tại số 266 Thụy Khuê để Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện dự án Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương triển khai những vấn đề nêu trên nhằm thực hiện cam kết với Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO trong việc nhất thể hóa quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến./.
 
Nơi nhận:
- Như trên (kèm TB số 3146/TB-B VHTTDL);
- Bộ Quốc phòng;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Bộ trường;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NVC.12.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác