169/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 169/TB-BVHTTDL ngày 16 tháng 01 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh về sơ kết 9 tháng thực hiện Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 11 tháng 01 năm 2013, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về sơ kết 9 tháng thực hiện Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL ngày 16/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Chỉ thị số 65) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp có Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, lãnh đạo Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, một số phòng, ban thuộc Sở, lãnh đạo, đại diện các đơn vị nghệ thuật công lập, ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh báo cáo 9 tháng triển khai Chỉ thị số 65 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Chỉ thị số 65 đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động biểu diễn nghệ thuật, có hiệu quả, chấn chỉnh những bức xúc trong hoạt động được dư luận xã hội đồng tình. Chỉ thị số 65 bước đầu đã được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, kết hợp đồng thời giữa XÂY và CHỐNG, cần tiếp tục triển khai Chỉ thị số 65 toàn diện, thường xuyên, liên tục. Trong đó việc triển khai, thực hiện và tình hình nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh có vai trò, tác động quan trọng với tình hình chung.

2) Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn:

- Tiếp tục, theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (Nghị định số 79/2012/NĐ-CP), Chỉ thị số 65, khẩn trương hoàn thiện trình Bộ ban hành Thông tư  hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/2012/NĐ-CP (chú ý công tác lấy ý kiến góp ý các tổ chức, cá nhân có liên quan) để đảm bảo việc triển khai trên thực tế.

- Khẩn trương xây dựng trình lãnh đạo Bộ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghệ thuật, trong đó quy định tiêu chí, thành phần hội đồng, nguyên tắc hoạt động, nội dung hoạt động… để hướng dẫn các Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch thành lập, kiện toàn Hội đồng nghệ thuật tại địa phương.

- Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao thực hiện Chỉ thị số 65: nghiên cứu lộ trình tiến tới xây dựng đề án cấp chứng chỉ hành nghề ca sỹ, người mẫu; triển khai 3 tổ công tác đến các địa phương trọng điểm; xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ; thiết lập đường dây nóng; tổng hợp tình hình quản lý nghệ thuật biểu diễn, đặc biệt các trường hợp vi phạm trên toàn quốc gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành để phối hợp quản lý; công khai tên của các tổ chức, cá nhân vi phạm trong biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; tổ chức cuộc làm việc của lãnh đạo Bộ với lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam về phối hợp thực hiện các quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

- Có văn bản đề nghị các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành tổng hợp báo cáo chuẩn bị tổng kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 65 vào tháng 4/2013.

- Giao ban với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh về tình hình triển khai Chỉ thị số 65: 03 tháng/lần.

3) Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh:

- Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 65, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, thường xuyên liên hệ cập nhật với Cục Nghệ thuật biểu diễn và Thanh tra Bộ trong phối hợp quản lý cấp phép, hậu kiểm, đặc biệt là xử lý vi phạm.

- Có báo cáo chuẩn bị tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 65, làm rõ các kinh nghiệm thực tế, sáng kiến, đổi mới để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 65 có hiệu quả đối với các địa bàn trọng điểm.

- Tăng cường, chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong triển khai Nghị định số 79/2012/NĐ-CP, Chỉ thị số 65.

- Sớm phổ biến sâu rộng Nghị định số 79/2012/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn với các đối tượng có liên quan trên địa bàn: Công ty tổ chức biểu diễn, Công ty quản lý người mẫu, ca sỹ, người mẫu… bằng các hình thức thích hợp.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- UBND TP Hồ Chí Minh (để phối hợp);

- Chánh Văn phòng;

- Các đơn vị: Cục NTBD, Vụ Pháp chế,

Vụ Đào tạo, Thanh tra;

- Sở VHTTDL TP Hồ Chí Minh;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(15).

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác