16/TB - BTC

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BAN TỔ CHỨC MÍT TINH -

THÔNG BÁO Về thứ tự, địa điểm tập kết, hướng đi của các khối tham gia Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010

Thực hiện Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2010, Ban Tổ chức thông báo thứ tự, địa điểm tập kết, hướng đi của các khối tham gia diễu binh, diễu hành như sau:

. THỨ TỰ ĐI CỦA CÁC KHỐI THAM GIA DIỄU BINH, DIỄU HÀNH

1) 10 chiếc trực thăng bay theo đội hình hàng dọc, theo đường Hùng Vương từ hướng sông Hồng vào Hà Đông, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc, dải lụa đỏ ghi dòng chữ “1000 năm Thăng Long - Hà Nội”.

2) Xe mô hình Quốc huy.

3) Xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4) Khối 200 vận động viên thể thao mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc và Hồng kỳ.
5) Xe chỉ huy và Tổ quân kỳ toàn quân.

6) Khối Danh dự 3 quân chủng.

7) Khối Quân nhạc.

8) Khối Sĩ quan Lục quân.

9) Khối Sĩ quan Phòng không Không quân.

10) Khối Sĩ quan Hải quân.

11) Khối Sĩ quan Biên phòng.

12) Khối Nữ Sĩ quan thông tin.

13) Khối Chiến sĩ Bộ binh.

14) Khối Chiến sĩ Đặc Công.

15) Khối Cảnh sát biển.

16) Khối An ninh Nhân dân.

17) Khối Nữ Cảnh sát giao thông.

18) Khối Nam tự vệ.

19) Khối Nam dân quân.

20) Khối Nữ dân quân các dân tộc.

21) Xe rước Rồng thời Lý.

22) Xe rước Biểu trưng của Thủ đô Hà Nội.

23) Xe rước Bằng công nhận Hoàng thành Thăng Long là di sản văn hoá thế giới.

24) Khối Cựu chiến binh.

25) Khối Công nhân.

26) Khối Nông dân.

27) Khối Trí thức.

28) Khối Công chức, viên chức Nhà nước.

29) Khối Doanh nhân.

30) Khối Thanh niên.

31) Khối Phụ nữ.

32) Khối các Dân tộc.

33) Khối Tôn giáo.

34) Khối Kiều bào.

35) Khối Bạn bè quốc tế.

36) Khối Thông tấn báo chí.

37) Khối Diễu hành nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

II. ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT

1) Khối Nghi trượng:

Tập kết tại phía bắc cổng Phủ Chủ tịch theo thứ tự sau: 1) Xe mô hình Quốc huy; 2) Xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 3) Khối 200 vận động viên thể thao mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc và Hồng kỳ.

2) Lực lượng diễu binh:

Tập kết tại Công viên Bách Thảo và đường Hoàng Hoa Thám theo thứ tự sau: 1) Xe chỉ huy và Tổ quân kỳ toàn quân; 2) Khối Danh dự 3 quân chủng; 3) Khối Quân nhạc; 4) Khối Sĩ quan Lục quân; 5) Khối Sĩ quan Phòng không Không quân; 6) Khối Sĩ quan Hải quân; 7) Khối Sĩ quan Biên phòng; 8) Khối Nữ Sĩ quan thông tin; 9) Khối Chiến sĩ Bộ binh; 10) Khối Chiến sĩ Đặc Công; 11) Khối Cảnh sát biển; 12) Khối An ninh Nhân dân; 13) Khối Nữ Cảnh sát giao thông; 14) Khối Nam tự vệ; 15) Khối Nam dân quân; 16) Khối Nữ dân quân các dân tộc.

3) Khối Hà Nội:

Tập kết tại đường Thụy Khuê theo thứ tự sau: 1) Xe rước Rồng thời Lý; 2) Xe rước Biểu trưng của Thủ đô Hà Nội; 3) Xe rước Bằng công nhận Hoàng thành Thăng Long là di sản văn hoá thế giới.

4) Lực lượng diễu hành:

- Tập kết tại đường Thanh niên gồm các khối và theo thứ tự sau: 1) Khối Cựu chiến binh; 2) Khối Công nhân; 3) Khối Nông dân; 4) Khối Trí thức; 5) Khối Công chức, viên chức Nhà nước; 6) Khối Doanh nhân; 7) Khối Thanh niên.

- Tập kết tại đường Phan Đình Phùng gồm các khối và theo thứ tự sau: 1) Khối Phụ nữ; 2) Khối các Dân tộc; 3) Khối Tôn giáo; 4) Khối Kiều bào; 5) Khối Bạn bè quốc tế; 6) Khối Thông tấn báo chí.

- Tập kết tại đường Quán Thánh: Khối diễu hành nghệ thuật.

5) Lực lượng và thành phần đứng tại Quảng trường Ba Đình:

Tập kết tại Công viên Lê Nin và đường Hoàng Diệu theo đường Bắc Sơn vào sân cỏ Quảng trường Ba Đình.

III. HƯỚNG ĐI CỦA CÁC KHỐI THAM GIA DIỄU BINH, DIỄU HÀNH

1) Khối Nghi trượng:

- Xe mô hình Quốc huy và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đi qua đường Hùng Vương, đến đường Nguyễn Thái Học, rẽ trái đi thẳng đường Tràng Thi, đi qua Tràng Tiền đến Nhà hát Lớn Hà Nội kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

- Khối 200 vận động viên thể thao mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc và Hồng kỳ: Đi qua đường Hùng Vương, đến đường Nguyễn Thái Học, chia đôi đội hình:

+ Một hướng rẽ phải đi về đường Kim Mã, kết thúc tại đường Ngọc Khánh.

+ Một hướng rẽ trái đi thẳng đường Tràng Thi, đi qua Tràng Tiền đến Nhà hát Lớn Hà Nội kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

2) Lực lượng diễu binh:

- Xe chỉ huy và Tổ quân kỳ toàn quân: Đi qua đường Hùng Vương, đến đường Nguyễn Thái Học, rẽ trái đi thẳng đường Tràng Thi, đi qua Tràng Tiền đến Nhà hát Lớn Hà Nội kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

- Các Khối: Danh dự 3 quân chủng; Quân nhạc; Sĩ quan Lục quân; Sĩ quan Phòng không Không quân; Sĩ quan Hải quân; Sĩ quan Biên phòng; Nữ Sĩ quan thông tin; Chiến sĩ Bộ binh; Chiến sĩ Đặc Công; Cảnh sát biển; An ninh Nhân dân; Nữ Cảnh sát giao thông; Nam tự vệ; Nam dân quân; Nữ dân quân các dân tộc: Đi qua đường Hùng Vương, đến đường Nguyễn Thái Học, chia đôi đội hình:

+ Một hướng rẽ phải đi về đường Kim Mã, kết thúc tại đường Ngọc Khánh.

+ Một hướng rẽ trái đi thẳng đường Tràng Thi, đi qua Tràng Tiền đến Nhà hát Lớn Hà Nội kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Tiểu ban Diễu binh bố trí lực lượng chỉ huy tại ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học để chỉ huy khi các khối diễu binh chia đôi đội hình.

2) Khối Hà Nội:

Đi qua đường Hùng Vương, đến đường Nguyễn Thái Học, rẽ phải đi về đường Kim Mã, kết thúc ở đường Ngọc Khánh;

3) Khối Cựu Chiến binh:

Đi qua đường Hùng Vương, đến đường Trần Phú, rẽ trái đi thẳng và kết thúc tại đường Nguyễn Tri Phương.

4) Lực lượng diễu hành:

- Các Khối: Công nhân; Nông dân Trí thức; Công chức, viên chức Nhà nước; Doanh nhân; Thanh niên: Đi qua đường Hùng Vương, đến đường Nguyễn Thái Học, rẽ trái đi thẳng đường Tràng Thi, đi qua Tràng Tiền đến Nhà hát Lớn Hà Nội kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

- Các Khối: Phụ nữ; các Dân tộc; Tôn giáo; Kiều bào; Bạn bè quốc tế; Thông tấn báo chí: Đi qua đường Hùng Vương, đến đường Nguyễn Thái Học, rẽ phải đi về đường Kim Mã, kết thúc ở đường Ngọc Khánh.

- Khối Diễu hành nghệ thuật: Đi đến trước Lễ đài A, dừng lại biểu diễn chương trình nghệ thuật đến khi kết thúc Mít tinh, diễu binh, diễu hành.

IV. KHU VỰC TẬP KẾT XE Ô TÔ ĐÓN CÁC KHỐI THAM GIA DIỄU BINH, DIỄU HÀNH

1) Các Khối đi theo đường Kim Mã kết thúc tại đường Ngọc Khánh:

 - Xe ô tô đón từng khối theo hướng này tập kết tại các đường Liễu Giai, Văn Cao, Nguyễn Chí Thanh và khu vực xung quanh.

2) Các Khối đi theo đường đi qua Tràng Tiền đến Nhà hát Lớn Hà Nội kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám:

-  Xe ô tô đón từng khối theo hướng này tập kết hàng một dọc theo đường Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, số còn lại tập kết trên dọc đường Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt và khu vực xung quanh.

3) Khối Diễu hành nghệ thuật, lực lượng và thành phần đứng tại Quảng trường Ba Đình sau khi kết thúc chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành đi ngược lại địa điểm tập kết có xe ô tô đón.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để triển khai thực hiện công tác chuẩn bị diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội đạt hiệu quả cao nhất, Ban Tổ chức đề nghị:

1) Các Khối tham gia diễu binh, diễu hành liên hệ với Thường trực Ban Tổ chức để nhận sơ đồ, vị trí tập kết của Khối.

2) Tiểu ban An ninh-Trật tự, Bộ Công an:

- Thông báo cụ thể hướng đi, địa điểm tập kết xe ô tô của các đồng chí là khách mời trên khán đài A, B, C (số khách mời khoảng: 2.500 người);

- Hướng dẫn cụ thể về hướng di chuyển đến vị trí tập kết của các khối tham gia diễu binh, diễu hành; vị trí tập kết xe ô tô đón các khối tại điểm kết thúc diễu binh, diễu hành;

- Vị trí tập kết xe ô tô đón Khối diễu hành nghệ thuật, lực lượng và thành phần đứng tại Quảng trường Ba Đình.

3) Căn cứ nội dung Thông báo này, Trưởng các Tiểu ban, Ban Tổ chức của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội tổ chức triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ban Tổ chức xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:
- Phó Thủ tưởng CP Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Các Tiểu ban, Ban Tổ chức của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;
- Các thành viên Ban Tổ chức;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;
- Lưu: VT, VP (THTT), NVN .80

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác