1703/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức lớp tập huấn về công tác tuyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ công tác văn hóa và người có uy tín, già làng, trưởng bản vùng đồng bào dân tộc thiếu số, vùng biên giới biển đảo tại tỉnh Quảng Nam, năm 2017

270417164343.pdf

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác