1706/TB – BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Khánh Hải tại cuộc họp với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc xây dựng đền thờ người thân trong gia đình Bác Hồ tại xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

Ngày 24 tháng 5 năm 2012, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã có cuộc họp với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc xây dựng đền thờ các cụ thân sinh và anh chị em ruột Bác Hồ tại xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Đường, đại diện các cơ quan liên quan của tỉnh và Bà Thái Hương, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á; về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục Di sản văn hóa, Tổng cục Du lịch và Văn phòng Bộ. Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ý kiến đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị dự họp, Thứ trưởng Lê Khánh Hải kết luận:

1. Việc xây dựng đền thờ người thân trong gia đình Bác Hồ là công trình quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc nhằm tri ân công lao to lớn đối với các cụ thân sinh và anh chị em ruột của Bác Hồ, phù hợp với đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về địa điểm xây dựng đền thờ các cụ thân sinh và anh chị em ruột Bác Hồ tại Núi Chung, Kim Liên, Nam Đàn.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nghiên cứu, điều chỉnh Quy hoạch khu di tích Núi Chung và hồ sơ thiết kế xây dựng Đền, gửi xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi triển khai, trong đó đặc biệt lưu ý về quy mô của công trình phải đảm bảo hài hoà giữa đền thờ với các hạng mục và cảnh quan, không gian của núi Chung và các điểm di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tạo thuận lợi cho việc bảo vệ và phát huy giá trị của Khu di tích phục vụ phát triển du lịch.

3. Đồng thuận với đề xuất của Tỉnh về việc khởi công dự án, thời gian cụ thể do Tỉnh quyết định. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Tỉnh khẩn trương thực hiện các bước theo quy trình để đảm bảo đúng tiến độ.

4. Cơ bản thống nhất với đề xuất của Tỉnh về hướng công trình: hướng Nam chếch Đông 180, tuy nhiên đề nghị Tỉnh tổ chức xin ý kiến thống nhất các nhà khoa học về vấn đề này.

5. Ủng hộ đề xuất của Tỉnh Nghệ An chọn Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á là đơn vị tài trợ chính kinh phí thực hiện công trình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Lê Khánh Hải(để báo cáo);

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An;

- Ngân hàng TMCP Bắc Á;

- Sở VHTTDL Nghệ An;

- TCDL, DSVH, KHTC;

- Lưu: VT, VP (THTT), TTH.15.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác