1730/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định

Ngày 13 tháng 5 năm 2014, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Thiện - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định về công tác văn hóa, thể thao và du lịch của Tỉnh.
Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Bình Định có đại diện lãnh đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn. Sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy Bình Định báo cáo về công tác văn hóa, thể thao và du lịch của Tỉnh, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Bình Định đã đạt được trong thời gian qua, khẳng định sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và Nhân dân Bình Định đối với công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.
2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian tới, đề nghị Tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
- Hoàn thành và triển khai thực hiện tốt quy hoạch các khu văn hóa, du lịch trọng điểm, quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; quy hoạch các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch…
- Tăng cường công tác xúc tiến quảng bá về du lịch Bình Định thông qua các lễ hội, các hoạt động trên địa bàn Tỉnh; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch đặc trưng của Tỉnh; chú trọng thu hút khách du lịch đến từ Nga và khách du lịch nội địa.
3. Đề nghị các đơn vị: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 153/TB-BVHTTDL ngày 19 tháng 01 năm 2012 thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định.
4. Về một số kiến nghị, đề xuất của Tỉnh:
4.1. Về nội dung xây dựng Tượng đài Nguyễn Tất Thành và cụ thân sinh Nguyễn Sinh Sắc: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương, đề nghị Tỉnh có văn bản báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.
4.2. Về đề nghị xem xét và công nhận hệ thống không gian cổ tháp Chăm Bình Định là quần thể di tích quốc gia đặc biệt: Đề nghị Tỉnh nghiên cứu, lựa chọn một tháp tiêu biểu để lập hồ sơ, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Việc lựa chọn tháp Chăm cần bảo đảm các yếu tố giá trị nổi bật, quy mô công trình, ý nghĩa về lịch sử, văn hóa.
4.3. Về mở rộng quy hoạch Bảo tàng Quang Trung: Đề nghị Tỉnh kiểm tra lại hiện trạng cơ sở hạ tầng, các hạng mục cần tu sửa, chống xuống cấp đối với những công trình thiết yếu, huy động nguồn vốn xã hội hóa. Bộ sẽ hiệp y trên cơ sở đề xuất của Tỉnh.
4.4. Về đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành Văn hóa-Thông tin: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện dự thảo Đề án và đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.
4.5. Về đề nghị UNESCO công nhận nghệ thuật Bài Chòi là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại: Đề nghị Tỉnh làm đầu mối phối hợp với các địa phương có nghệ thuật Bài Chòi chuẩn bị lập Hồ sơ đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
4.6. Đối với các di tích: Khu di tích Chiến thắng Đèo Nhông-Dương Liễu, địa điểm lưu niệm cuộc biểu tình năm 1931 tại Cây số 7 Tài Lương (xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn), di tích Chiến thắng Đồi 10 (huyện Hoài Nhơn), đề nghị Tỉnh hoàn thiện hồ sơ quy hoạch các di tích này, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét, cân đối hỗ trợ một phần kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.
4.7. Về đề nghị đưa Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam vào hệ thống các lễ hội lớn của quốc gia và Bình Định là địa phương được phép giữ bản quyền của Liên hoan này: Giao Tổng cục Thể dục thể thao nghiên cứu, phối hợp với Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, Cục Văn hóa cơ sở đề xuất ý kiến, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét quyết định.
5. Về Đề án đăng cai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022: Giao Tổng cục Thể dục thể thao hướng dẫn tỉnh Bình Định và các địa phương trong khu vực xây dựng Đề án tổ chức Đại hội trình lãnh đạo Bộ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                     
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan;
- Sở VHTTDL tỉnh Bình Định;
- Lưu: VT, VP (THTT), HQ (30).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác