1746/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc trao giải thưởng cho các tác phẩm tranh cổ động chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 1372/QĐ-BVHTTDL ngày 16/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về cơ cấu giải thưởng Triển lãm tranh cổ động chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam”;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 08/5/2010 của Hội đồng nghệ thuật triển lãm tranh cổ động 2010 chủ đề: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Trao giải thưởng cho 33 tác phẩm suất sắc của Triển lãm Tranh cổ động toàn quốc 2010 theo ba chủ đề (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Kinh phí Giải thưởng nằm trong kinh phí của Triển lãm Tranh cổ động toàn quốc 2010 lấy từ kinh phí hoạt động của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Trển lãm, các cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, (b/c)

-Văn phòng Trung ương

-Lưu: VT, MTNATL.NL.45.

 

 

DANH SÁCH CÁC TÁC PHẨM TRANH CỔ ĐỘNG

CHỦ ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH, 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI VÀ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1746/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

I. Chủ đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''

 

STT

TÊN TÁC PHẨM

TÊN TÁC GIẢ

ĐỊA CHỈ

01 Giải Nhất- trị giá 7.000.000 đồng

01

''Bác Hồ một tình yêu bao la''

Bùi Đại Hào

 Hà Nội

02 Giải Nhì- Mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng

01

Người Cách mạng chí công vô tư

Nguyễn Ngần

Hà Nam

02

Cả cuộc đời vì nước vì dân

Trần Thế Vinh

 Hà Nội

03 Giải Ba- Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng

01

Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người

Đỗ Như Điềm

Thái Bình

02

Hồ Chí Minh tên người là cả một niềm thơ

Lê Lam

Hà Nội

03

Sống chiến đấu – Lao động theo gương Bác Hồ

Nguyễn Ánh Tuyết

Hà Nội

05 Giải Khuyến khích- Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

01

Phát huy bản chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ

Trịnh Bá Quát

 

Hà Nội

02

Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nguyễn Vĩnh Thái

Hà Nội

03

Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân

Võ Tá Hải

Hà Nội

04

Bác Hồ cả đời chăm lo cho đất nước và hạnh phúc

Trần Duy Trúc

 

Hải Dương

05

Học để làm việc, làm người, làm cán bộ

Đào Hải

Hà Nội

II. Chủ đề:  “Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội''

STT

TÊN TÁC PHẨM

TÊN TÁC GIẢ

ĐỊA CHỈ

01 Giải Nhất- Mỗi giải trị giá 7.000.000 đồng

01

Ngọn lửa thiêng

Trần Hoài Đức

Hà Nội

02 Giải Nhì- Mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng

01

1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Đỗ Thế Hoàng

Hà Nội

02

1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Bùi Đại Hào

Hà Nội

03 Giải Ba- Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng

01

Thăng Long – Hà Nội

Nguyễn Văn Minh

TP.Hồ Chí Minh

02

Phải quy hoạch trước, tránh làm lại rồi phá đi

Trần Duy Trúc

Hải Dương

03

Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

Võ Tá Hải

Hà Nội

05 Giải Khuyến khích- Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

01

Thăng Long- Hà Nội nghìn năm văn hiến thủ  đô anh hùng, thành phố vì hoà bình

Đỗ Quốc Việt

Hà Nội

02

Thăng Long- Hà Nội thành phố vì hoà bình điểm đến

Minh Thịnh

Thanh Hóa

03

Thăng Long- Hà Nội thành phố vì hoà bình

Dương Thị Quang Sắc

Nam Định

04

1000 Thăng Long- Hà Nội

 Xuân Đông

TP.Hồ Chí Minh

05

1000 Thăng Long- Hà Nội thủ  đô anh hùng, thành phố vì hoà bình

Mầu Danh Tấn

Hà Nội

III. Chủ đề: Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam”

STT

TÊN TÁC PHẨM

TÊN TÁC GIẢ

ĐỊA CHỈ

01 Giải Nhất- Mỗi giải trị giá 7.000.000 đồng

01

Toàn Đảng toàn dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam

Hoàng Minh Phương

Nghệ An

 

02 Giải Nhì- Mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng

01

Kỷ niệm Đảng và Quốc khánh

Đỗ Mạnh Cương

Hà Nội

02

Chào mừng Đại hội Đảng

Trần Hoàng Nam

Hà Nội

03 Giải Ba- Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng

01

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Trần Văn Bình

Quảng Nam

02

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam

Lê Đức Tuấn Định

Hà Nội

03

''Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại''

Bùi Đại Hào

Hà Nội

05 Giải Khuyến khích- Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

01

Vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh

Trịnh Bá Quát

Hà Nội

02

Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Chu Hải Châu

Hà Nội

03

Chào mừng Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam

Trần Duy Trúc

 

Hải Dương

04

Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam

Trần Diễm Thu

Hà Nội

05

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc 1 lần thứ XI

Võ Quang Phát

Thừa Thiên-Huế

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác