1747/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ và Mộ Hồ Tùng Mậu, tỉnh Nghệ An

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2452/UBND.VX ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị điều chỉnh quy mô, thay đổi, bổ sung một số hạng mục công trình thuộc Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ và Mộ Hồ Tùng Mậu thuộc xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
Cơ bản thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh quy mô, thay đổi, bổ sung một số hạng mục công trình thuộc dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ và mộ Hồ Tùng Mậu, gồm: điều chỉnh quy mô Khu lăng mộ; bổ sung nhà Ban quản lý; đường vào Khu di tích và bãi đỗ xe.
Đối với hạng mục nhà lưu niệm, việc phục dựng thay đổi quy mô công trình cần được tính toán dựa trên quy mô vốn có của công trình; số lượng hiện vật, khả năng trưng bày và nội dung thờ cúng tại công trình
Việc điều chỉnh quy mô, thay đổi, bổ sung một số hạng mục công trình thuộc Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ cụ Hồ Tùng Mậu cần lập thành hồ sơ theo quy định, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trước khi thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác