174/BVHTTDL-DSVH

TLBT, CTT, Phó CTT Phạm Xuân Phúc Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết quả làm việc của Đoàn công tác do Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái làm trưởng đoàn tại các tỉnh Hà Nam, Thái Bình và Nam Định.

Từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 01 năm 2012, tại tỉnh Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh về Thực hiện Kết luận số 51/KL/TW ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT-TW ngày 12 tháng 01 năm 1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII); Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg ngày 28 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng chỉnh phủ về tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội và công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực thuộc Bộ quản lý. Tham dự các buổi làm việc:

Về phía tỉnh Hà Nam có đồng chí Trần Hồng Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo một số Sở, Ban) Ngành của tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

Về phía tỉnh Thái Bình có đồng chí Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

Về phía tỉnh Nam Định có đồng chí Bùi Đức Long - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh , Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Thanh tra và Văn phòng Bộ;

Sau khi kiểm tra thực tế việc quản lý di tích và công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội tại các di tích: Đền Trần, đền Tiên La (Thái Bình), đền Trần, Phủ Dầy (Nam Định) và nghe các đồng chí lãnh đạo các tỉnh báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; công tác quản lý, tổ chức lễ hội. Thứ trưởng có ý kiến như sau:

1. Về tình hình thực hiện công tác quản lý, tổ chức lễ hội.

- Ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quản lý và tổ chức lễ hội và cố gắng của từng Ban quản lý di tích trong việc quan tâm đầu tư kinh phí tu bổ, tôn tạo để di tích ngày một khang trang, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân trong và ngoài vùng, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trong và ngoài khuôn viên di tích luôn được chú ý.

- Việc khôi phục lễ hội đề nghị cần quan tâm thực hiện giữ được những yếu tố nguyên bản của lễ hội; tất cả các lễ hội, chính quyền phải tích cực tham gia để tổ chức, quản lý lễ hội đạt kết quả tốt.

- Trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn và nhất là các Ban quản lý Di tích cần chú ý: Tuyên truyền về di tích và lễ hội; Ban quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội phải ký cam kết với địa phương; kiểm tra thiết bị và hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại các di tích, cần thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các loại văn hóa phẩm độc hại và hiện tượng đốt đồ mã, xem bói, xóc thẻ, cờ bạc. Việc hướng dẫn nhân dân đặt tiền lễ và quản lý tiền "giọt dầu’’, tiền công đức của Ban quản lý di tích, ban tổ chức lễ hội chưa được chặt chẽ, cần tổ chức quản lý và sử dụng đúng mục đích, thực hiện theo. ý kiến của Ngân hàng Nhà nước; quy hoạch, sắp xếp hệ thống hàng quán, dịch vụ cho khoa học, gọn gàng, phù hợp với cảnh quan di tích; chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa tại lễ hội; đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho nhân dân trong lễ hội, có phương án phòng chống thảm họa xảy ra trong lễ hội. Thực hiện nếp sống văn minh, đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng các nhà vệ sinh công cộng, thu bom và xử lý rác thải kịp thời tại các lễ - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo và tạo điều kiện để Thanh tra Sở tổ chức thanh tra diện rộng các lễ hội trên địa bàn đạt kết quả tốt.

- Đối với lễ hội tại đền Trần tỉnh Nam Định, UBND tỉnh cần có văn bản đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo đầu xuân về tổ chức lễ khai ấn đền Trần theo đề án do UNBD tỉnh phê duyệt.

- Đối với Đền Trần tỉnh Thái Bình cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng đền thờ Mẫu theo quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Về một số kiến nghị của tỉnh:

- Các tỉnh cần tổng kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Trên cơ sở kết quả của việc kiểm kê di tích, Bộ sẽ xem xét và bố trí nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia về tu bổ, tôn tạo di tích.

Đối với tỉnh Thái Bình, UBND tỉnh chỉ đạo Sở VHTTDL phối hợp với Cục Di sản văn hóa kiểm tra hồ sơ khu Lăng mộ Trần Thủ Độ để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kịp thời có ý kiến điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để UBND các tỉnh Hà Nam, Thái Bình, Nam Định và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Cục Di sản, Cục CHCS;

-UBND tỉnh; Hà Nam, Thái Bình, Nam Định;

-Lưu: VT, TTr, VP, NQH.15..

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác