175/BVHTTDL-LVHDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Huy động các cộng đồng tham gia hoạt động tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh:

Hoà Bình, Sơn La, Hà Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang

Theo kế hoạch ngày 04 tháng 02 năm 2012 (ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Thìn) Chủ tịch nước sẽ đến thăm và chúc tết cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh cử đoàn các cộng đồng dân tộc tham gia đón tiếp Chủ tịch nước và tổ chức các hoạt động văn hoá tại Làng Văn hoá- Du lịch các dân tộc Việt Nam:

1. Thành phần tham gia:

- Tỉnh Sơn La huy động 01 cộng đồng: dân tộc Thái.

- Tỉnh Hoà Bình huy động 01 cộng đồng: dân tộc Mường.

- Tỉnh Hà Giang huy động 02 cộng đồng: dân tộc Hmông, dân tộc Tày.

- Tỉnh Lạng Sơn huy động 01 cộng đồng: dân tộc Nùng.

- Tỉnh Tuyên Quang huy động 01 cộng đồng: dân tộc Dao.

- Số lượng mỗi cộng đồng tham gia khoảng 20-30 người bao gồm: Già làng, nghệ nhân, hạt nhân văn hóa văn nghệ quần chúng, cán bộ nghiệp vụ.

2. Nội dung hoạt động của các cộng đồng:

- Tham gia đón Chủ tịch nước tới thăm và Chúc tết các cộng đồng tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam và hưởng ứng Tết Trồng cây Xuân Nhâm Thìn 2012.

Tham gia hoạt động trong không gian hóa truyền thống nhà ở, trang phục, sản xuất, giao lưu, sinh hoạt, lễ hội, tín ngưỡng.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian 03 ngày: từ 03/02/2012 đến ngày 05/02/2012 (Không kể thời gian đi, về)

- Địa điểm: Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

4. Kinh phí thực hiện:

- Những đại biểu có hưởng lương từ NSNN theo chế độ tài chính hiện hành do cơ quan quản lý chi trả.

- Những hoạt động tổ chức đưa đón và tập huấn tại địa phương, cơ sở do địa phương cử đoàn đi chịu trách nhiệm.

- Kinh phí đi lại từ địa phương - Hà Nội, ăn ở, tổ chức hoạt động tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam lấy trong kinh phí của Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định hiện hành./.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Vụ VHDT;

-Lưu: VT, LVHDL (A12).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác