1773/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2014

110614165811.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Chương trình hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Liên bang Nga giai đoạn 2013-2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối họp với Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Cục Điện ảnh, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao và một số đơn vị liên quan tổ chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga và Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2014.
Thời gian: từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 02 tháng 7 năm 2014.
Các hoạt động của chương trình bao gồm:
- Các chương trình biểu diễn nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc truyền thống và hiện đại đặc sắc kết hợp trình diễn võ thuật Việt Nam (vovinam) và thời trang áo dài. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật phải đảm bảo tính hoành tráng, ấn tượng và mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam;
- Những ngày Phim Việt Nam tại Liên bang Nga;
- Triển lãm tranh sơn mài Việt Nam tại Liên bang Nga;
- Chương trình Tọa đàm về hợp tác văn hóa, nghệ thuật Việt Nam-Liên bang Nga;
- Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại Liên bang Nga.
Điều 2. Phân công nhiệm vụ thực hiện:
1. Cục Hợp tác quốc tế:
- Điều phối chung, lên kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động và xây dựng chương trình tổng thể;
- Trực tiếp đảm nhận tổ chức đoàn cấp cao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thăm và làm việc tại Liên bang Nga;
- Trao đổi, thống nhất với phía Liên bang Nga, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga để thực hiện công tác tố chức nói chung, quảng bá, tuyên truyền về các hoạt động của Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga;
- Tổ chức đoàn báo chí tham gia đưa tin các sự kiện.
2. Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam. Chủ trì, phối hợp với Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Tổng cục Thể dục thể thao và các đơn vị liên quan xây dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật ca múa nhạc truyền thống và hiện đại kết hợp trình diễn võ thuật Việt Nam (Vovinam) và trình diễn thời trang áo dài Việt Nam tại Liên bang Nga.
3. Học viện Ầm nhạc quốc gia Việt Nam:
- Lựa chọn, đề xuất cử đoàn nghệ sỹ thính phòng tham gia biểu diễn trong các chương trình biếu diễn nghệ thuật tại Liên bang Nga.
4. Tổng cục Thể dục, thể thao:
- Lựa chọn, đề xuất cử đoàn đại diện lãnh đạo và vận động viên Vovinam tham gia trình diễn võ thuật Việt Nam tại các chương trình biểu diễn nghệ thuật Liên bang Nga.
5. Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam:
- Chủ trì, phối họp với các đơn vị liên quan của Việt Nam và phía Nga to chức “Tọa đàm về họp tác văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Liên bang Nga”;
- Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chuẩn bị và trình bày tham luận về họp tác văn học và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam-Liên bang Nga tại Tọa đàm;
- Phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chuẩn bị bài tham luận và trình bày về hợp tác mỹ thuật Việt Nam-Liên bang Nga tại Tọa đàm;
- Phối hợp cùng phía Nga mời một số học giả Nga có bài tham luận về hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga trong các lĩnh vực văn học, điện ảnh, mỹ thuật và nghệ thuật biểu diễn và trình bày tại Tọa đàm;
- Phối hợp cùng phía Nga mời các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm.
6. Cục Điện ảnh:
- Cung cấp 06 bộ phim, chủ trì xây dựng chương trình và phối hơp với phía Liên bang Nga tổ chức Những ngày Phim Việt Nam tại Liên bang Nga;
- Chuẩn bị bài tham luận và trình bày về họp tác điện ảnh Việt Nam-Liên
7. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam:
- Chủ trì chuẩn bị và phối hợp với phía Liên bang Nga tổ chức triển lãm tranh sơn mài Việt Nam tại Liên bang Nga;
- Phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chuẩn bị tham luận về hợp tác mỹ thuật Việt Nam-Liên bang Nga tại Tọa đàm về hợp tác văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Liên bang Nga.
8. Tồng cục Du lịch:
- Chủ trì, xây dựng nội dung và tổ chức Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại Liên bang Nga;
- Mời một số tỉnh/thành, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Liên bang Nga tham gia Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại Liên bang Nga;
- Mời báo chí Việt, Nga đưa tin về sự kiện.
Điều 3. Kinh phí:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu các chi phí từ nguồn kinh phí đoàn ra năm 2014 của Bộ do Cục Hợp tác quốc tế quản lý, gồm:
+ Chi phí vé máy bay quốc tế khứ hồi, khoán taxi, tiền tiêu vặt, lệ phí thị thực, bảo hiểm, điện thoại, ăn, ở, đi lại tại Nga cho đoàn đại biếu cấp cao; quà tặng; tiệc chiêu đãi;
+ Chi phí vé máy bay quốc tế khứ hồi, khoán taxi, tiền tiêu vặt, lệ phí thị thực, bảo hiểm, điện thoại cho các đoàn còn lại; cước vận chuyển đạo cụ trên hành trình quốc tế khứ hồi; phương tiện đi lại tại Liên bang Nga cho đoàn tố chức sự kiện...;
- Các đơn vị được giao nhiệm vụ tại Điều 2 chịu mọi chi phí chuấn bị trong nước từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014 của đơn vị mình, cụ thể:
+ Cục Hợp tác quốc tế chịu chi phí thiết kế và in ấn các tài liệu quảng cáo; phí vận chuyển tài liệu quảng cáo sang Liên bang Nga; thuê áo dài trình diễn tại Liên bang Nga; cước đóng gói và vận chuyển hàng triển lãm trên hành trình quốc tế khứ hồi; trang trí sân khấu và các chi phí liên quan khác;
+ Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam chịu chi phí xây dựng chương trình, chuẩn bị trạng phục biểu diễn, bồi dưỡng tập luyện cho nghệ sỹ, lệ phí hộ chiếu cho nghệ sỹ và các chi phí liên quan khác;
+ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu chi phí chuẩn bị trang phục biểu diễn, bồi dưỡng tập luyện cho nghệ sỹ, lệ phí hộ chiếu cho nghệ sỹ và các chi phí liện quan khác;
+ Tổng cục Thể dục, thể thao chịu chi phí vé máy bay hành trình thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh cho đoàn vận động viên, chuẩn bị trang phục biểu diễn, bồi dưỡng tập luyện cho vận động viên, lệ phí hộ chiếu và các chi phí liên quan khác;
+ Cục Điện ảnh chịu chi phí chuẩn bị phim, thiết kế, in ấn và vận chuyển sang Nga các tài liệu quảng cáo; lệ phí hộ chiếu cho đoàn điện ảnh và các chi phí liên quan khác;
+ Bào tàng Mỹ thuật Việt Nam chịu chi phí chuẩn bị các tác phẩm tranh; thiết kế, in và vận chuyển các tài liệu quảng cáo; tiền nhuận tranh cho các họa sỹ; bảo hiểm tranh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức triển lãm tạị Nga; lệ phí hộ chiếu cho đoàn triến lãm, ỉàm khung tranh, đóng gói tranh để vận chuyển và các chi phí liên quan khác;
+ Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chịu chi phí liên qúan đến chuẩn bị Tọa đàm, lệ phí hộ chiếu và các chi phí liên quan khác.
- Tổng cục Du lịch chịu mọi chi phí liên quan đến việc cử đoàn của Tổng cục Du lịch và tố chức các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến, quảng bá Du lịch Việt Nam tại Liên bang Nga;
- Các tỉnh/thành và doanh nghiệp du lịch Việt Nam tham gia Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Liên bang Nga tự đảm nhận mọi chi phí liên quan;
- Phía Liên bang Nga đài thọ các chi phí: ăn, ở tại Liên bang Nga cho các đoàn (trừ đoàn đại biểu cấp cao và đoàn du lịch); phương tiện đi lại nội địa cho đoàn nghệ thuật; thuê địa điếm và tố chức các sự kiện văn hóa; tổ chức thông tin tuyên truyền, giới thiệu về các sự kiện văn hóa.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Tống cục trưởng Tống cục Du lịch, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục, thể thao, Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.
 
Nơi nhân:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT HTQT, NĐT.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác