177/BVHTTDL-VP

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 177/BVHTTDL-VP, ngày 16 tháng 01 năm 2013 Về việc tăng cường sử dụng hình thức họp trực tuyến

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, ngày 10/01/2013 Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về việc triển khai hệ thống họp trực tuyến tại Hà Nội với các tỉnh, thành phố trên cả nước để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ tổ chức các Hội nghị có quy mô toàn quốc, ngày 07/01/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản số 55/BTTTT-ƯDCNTT hướng dẫn và đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ tăng cường sử dụng hình thức Hội nghị trực tuyến, cụ thể:

Từ năm 2013, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ bố trí hệ thống truyền hình trực tuyến để tổ chức các hội nghị có quy mô toàn quốc tại các điểm cầu:

- Điểm cầu Hà Nội: Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội (liên hệ với Cục Quản trị Văn phòng Chính phủ qua số Fax: 08044349);

- Điểm cầu của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

+ Văn phòng UBND tỉnh;

+ Sở Thông tin và Truyền thông;

+ Trung tâm Hội nghị truyền hình của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel).

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo và đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức các hoạt động chuyên ngành có quy mô lớn bằng hình thức trực tuyến để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Lưu: VT, VP (HCTC), LC(125).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác