177/TB-VPCP

KT. Bộ trưởng, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, Nguyễn Hữu Vũ Theo VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -

THÔNG BÁO ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp phiên thứ tư Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III)

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP PHIÊN THỨ TƯ BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á TRONG NHÀ LẦN THỨ 3 (AI GAMES III)

 

Ngày 08 tháng 6 năm 2009, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức AI Games III (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp (phiên thứ 4) Ban Chỉ đạo về công tác chuẩn bị AI Games III. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức AI Games III (Ban Tổ chức), đại diện Ban Tổ chức của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, các tỉnh: Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh và đại diện một số Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình thực hiện công tác quý II năm 2009, nhiệm vụ cần triển khai trong quý III, ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các đại biểu dự họp, phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến kết luận như sau:

1. Trong quý II năm 2009, Ban Tổ chức đã nỗ lực hoàn thành được một số việc quan trọng, tạo điều kiện đẩy nhanh công tác chuẩn bị AI Games III. Tuy nhiên, còn có những hạng mục công việc chưa đạt yêu cầu về tiến độ cũng như chất lượng, cần được quan tâm chỉ đạo, khắc phục vướng mắc mới đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra.

2. Trong quý III năm 2009, Trưởng Ban Tổ chức AI Games III cần tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:

- Trước ngày 30 tháng 6 năm 2009, các Tiểu ban của Ban Tổ chức phải hoàn thành việc cung cấp tài liệu và hướng dẫn thực hiện cho các Ban Tổ chức của các tỉnh, thành phố có tổ chức thi đấu, thông tin liên quan đến công tác: tuyên truyền cổ động cho AI Games III, chế độ cấp phát kinh phí, hậu cần, an ninh, đảm bảo giao thông, y tế, công nghệ thông tin, nghi lễ - lễ tân, kịch bản khung lễ khai mạc - bế mạc môn thi đấu v.v.;

- Ban Tổ chức của thành phố Hà Nội thông báo chương trình cụ thể của lễ khai mạc - bế mạc AI Games III tới các Ban Tổ chức của các địa phương liên quan để phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng;

- Trước ngày 30 tháng 6 năm 2009, hướng dẫn các Ban Tổ chức địa phương việc thuê thiết bị, lắp đặt mạng thông tin nội bộ (LAN) phục vụ điều hành trong các nhà thi đấu. Về nguyên tắc, kinh phí thực hiện do địa phương bảo đảm, Ban Tổ chức có thể hỗ trợ một phần đối với các địa phương thật sự khó khăn;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Về đề nghị xin miễn một số loại thuế, yêu cầu Ban Tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Việc tiếp khách của AI Games III, thực hiện theo quy định của liên Bộ Tài chính - Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Thông tư số 114/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 01 tháng 12 năm 2008). Đối với một số ít trường hợp có tính chất ngoại giao đặc biệt, Trưởng Ban Tổ chức AI Games III sẽ xem xét, quyết định;

- Nhất trí việc trang bị đồng phục cho các tình nguyện viên AI Games III; các địa phương chủ động thu xếp kinh phí thực hiện từ các nguồn vận động tài trợ.

5. Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra thực hiện các công việc nêu trên, báo cáo kết quả vào phiên họp tháng 8 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương liên quan và các thành viên, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức AI Games III biết, thực hiện./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác