1791/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Liên Trì, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 267/TTr- SVHTTDL ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An về việc thỏa thuận dự án tu bố, tôn tạo di tích đình Liên Trì, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ dự án gửi kèm và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hóa tại Công văn số 252/DSVH-DT ngày 17 tháng 4 năm 2014, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Cơ bản thống nhất với nội dung Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Liên Trì, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An bao gồm các hạng mục: tu bổ Hạ điện, phục dựng Trung điện, Thượng điện; xây mới Nghi môn, nhà vệ sinh, lầu thiêu hương; tôn tạo sân vườn, tường rào, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật Công tác đánh giá, khảo tả hiện trạng di tích cũng như các phương án bảo tồn tôn tạo các hạng mục của di tích được đề xuất trong dự án đã phù hợp và đáp ứng được những yêu cầu của quy chế bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích.
1. Tuy nhiên, còn một số nội dung của dự án cần được làm rõ, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu đơn vị tư vấn bổ sung và chỉnh sửa:
- Về phương án mặt bằng tống thế tu bổ, tôn tạo: Toàn bộ khu vườn đình trồng cây xanh cổ thụ (không làm vườn hoa và trồng cây cau, cây đại trong đình); sân đình lát thống nhất một loại gạch bát 300x300; không nên xây dựng mới hạng mục nhà bảo vệ; bổ sung phương án thiết kế chiếu sáng sân vườn phù hợp hơn thay cho phương án sử dụng đèn chiếu sáng sân vườn công viên không phù hợp với di tích.
- Trong quá trình triển khai thiết kế cần tiếp tục sưu tầm tư liệu, lấy ý kiến nhân chứng và khảo sát nền móng công trình để làm rõ tòa Thượng điện cũ trước đây có bờ nóc song song hay vuông góc với bờ nóc tòa Trung điện và Hạ điện.
- Không xây tường nối giữa 2 cột đồng trụ của Nghi môn.
- Không làm xà lòng trên bộ vì trục 2,3 của tòa Trung điện
- Bổ sung phương án phòng chống cháy cho di tích.
- Không sử dụng đèn lồng chiếu sáng nội thất các công trình
3. Về nguồn vốn đầu tư: Thông qua Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang đầu tư cho tỉnh Nghệ An tu bổ, tôn tạo nhiều di tích. Do đó, để thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Liên Trì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động cân đối ngân sách của địa phương và huy động các nguồn vốn họp pháp khác để thực hiện. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để tu bố, tôn tạo các hạng mục di tích gốc của dự án.
Đề nghị Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch tỉnh Nghệ An căn cứ vào ý kiến nêu trên yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt đồng thời cho triển khai bản vẽ thi công gửi về Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch (kèm theo Quyết định phê duyệt dự án) để xem xét và làm cơ sở bố trí vốn cho dự án./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị BíchLiên;
-Cục Di sản văn hóa;
-Lưu: VT, KHTC, QK 8.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác