1793/TB-BVHTTDL

TLBT,CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại Hội nghị trực tuyến về công tác quản lý hoạt động du lịch đường thủy

Trước tình hình thực tế về công tác quản lý đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho du khách trên các phương tiện đường thủy phục vụ du lịch, ngày 01 tháng 6 năm 2011 Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 03 đầu cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh  về công tác quản lý hoạt động du lịch đường thủy. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị trực tuyến có  Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, đại diện các Vụ liên quan của Tổng cục Du lịch, lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Vụ An toàn giao thông Bộ Giao thông vận tải, Cục Cảnh sát đường thủy Bộ Công an, Ủy ban nhân dân, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Công an một số tỉnh/thành phố  tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành.

Sau khi nghe lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Cảnh sát đường thủy báo cáo tình hình quản lý có liên quan đến hoạt động du lịch đường thủy và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp tại 03 đầu cầu, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất với Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải kết luận:

1. Đánh giá chung công tác quản lý hoạt động du lịch đường thủy:

1.1. Hạn chế

- Sự phát triển tự phát, manh mún của phương tiện phục vụ du lịch đường thủy ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ du lịch, uy tín, hình ảnh của ngành du lịch Việt Nam.

- Công tác quản lý nhà nước tại một số địa phương trong hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa phục vụ du lịch chưa được tốt dẫn đến tình trạng phương tiện, cảng bến, người điều khiển phương tiện, người kinh doanh, chất lượng phục vụ du lịch còn nhiều vấn đề bất cập.

- Tình trạng tai nạn giao thông liên quan đến hoạt động du lịch trên đường thuỷ nội địa đang có nhiều diễn biến phức tạp, chứa đựng nhiều tiềm ẩn gây mất trật tự an toàn giao thông.

- Chưa kiểm soát, quản lý có hiệu quả phương tiện, bến bãi…đường thủy phục vụ du lịch.

- Phương tiện, bến bãi…đường thủy phục vụ du lịch đang được đánh đồng với phương tiện, bến bãi vận chuyển khách đường thủy thông thường thiếu quy định đặc thù.

- Công tác quy hoạch đối với lĩnh vực du lịch, vui chơi giải trí trên đường thuỷ nội địa chưa đáp ứng kịp thời sự phát triển nhanh, đa dạng các hình thức du lịch theo các vùng, miền, địa phương.

1.2. Nguyên nhân

- Khách quan

+ Hệ thống văn bản quy định có liên quan chưa được ban hành kịp thời, thiếu đồng bộ, còn chồng chéo, một số quan hệ phát sinh từ phương tiện thủy phục vụ vui chơi, giải trí, du lịch chưa có quy định của pháp luật điều chỉnh. Quy định của pháp luật chưa bắt kịp yêu cầu của thực tế.

+ Sự đa dạng về loại hình phương tiện phục vụ du lịch đường thủy, địa bàn rộng dẫn tới khó khăn trong công tác quản lý thống nhất.

+ Do đặc thù của du lịch sông nước gắn với cộng đồng dân cư nên phương tiện phục vụ du lịch còn manh mún, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế.

- Chủ quan

+ Do yếu tố con người: chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện…thiếu chấp hành quy định pháp luật liên quan, thậm chí cố tình vi phạm.

+ Công tác quản lý phương tiện, bến bãi phục vụ du lịch trên đường thủy còn chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu sự phối hợp giữa trung ương và địa phương, giữa các cơ quan chức năng có liên quan; vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý còn lỏng lẻo; công tác kiểm tra, xử phạt còn thiếu kiên quyết, chế tài có điểm chưa phù hợp với thực tế do yếu tố đặc thù giao thông thủy.

+ Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động này chưa được quan tâm thích đáng, đặc biệt cho các đối tượng tham gia hoạt động du lịch trên đường thủy.

+ Chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch, kỹ thuật trên phương tiện du lịch đường thủy và công tác đào tạo chưa phù hợp điều kiện, yêu cầu thực tế.

2. Giải pháp, kế hoạch trước mắt:

2.1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác đảm bảo an toàn đối với hoạt động du lịch đường thủy trong tháng 6 năm 2011, giao Tổng cục Du lịch là cơ quan đầu mối chuẩn bị dự thảo.

2.2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các tỉnh/thành toàn quốc tiến hành tổng điều tra hiện trạng phương tiện, bến bãi… giao thông thủy phục vụ du lịch trong tháng 6, 7 năm 2011, Giao Tổng cục du lịch và Vụ an toàn giao thông là cơ quan đầu mối dự thảo văn bản hướng dẫn, mẫu điều tra và tổng hợp báo cáo lãnh đạo 2 Bộ cuối tháng 7 năm 2011.

2.3. Bộ Giao Thông Vận tải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành bắt đầu từ tháng 6 năm 2011 (do Cục Đường thủy nội địa chủ trì, phối hợp Tổng cục Du lịch, Cục Đăng kiểm, Cục Cảnh sát đường thủy…) kiểm tra, giám sát về tình hình chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giao thông đường thủy phục vụ du lịch, trước mắt tập trung kiểm tra các tàu du lịch, xử lý nghiêm minh các vi phạm, kiên quyết đình chỉ hành vi có nguy cơ gây tai nạn, tăng cường vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, tuyên truyền.

2.4. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch tập trung xây dựng và trình ban hành Thông tư liên tịch về quản lý phương tiện, bến bãi, nhân lực, hành khách du lịch trên đường thủy vào đầu quý III năm 2011 (theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Văn bản số 1376/VPCP-KTN ngày 08/3/2011)

2.5. Tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh đề nghị Đài Phát thanh, Truyền hình địa phương tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng trách sự cố, thiên tai đối với an toàn giao thông đường thủy, đặc biệt nhấn mạnh giao thông đường thủy phục vụ du lịch tại các điểm du lịch có mặt nước.

3. Giải pháp, kế hoạch lâu dài:

3.1. Thành lập Ban chỉ đạo liên ngành thiết lập trật tự an toàn giao thông phương tiện thủy phục vụ du lịch (do Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông) và Tổ công tác liên ngành (do Cục Đường thủy nội địa chủ trì, phối hợp Tổng cục Du lịch, Cục Đăng kiểm, Cục Cảnh sát  đường thủy…)

3.2. Các cơ quan liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, Ngành liên quan đề xuất bổ sung, sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan tới phương tiện, bến bãi… phục vụ du lịch đường thủy: tổng rà soát hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, trên tinh thần cải cách thủ tục hành chính, thực hiện từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2011.

3.3. Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với các nhân lực phục vụ du lịch trên tàu, thuyền, nhà hàng nổi phục vụ du lịch trên đường thủy: thuyền viên, nhân viên phục vụ buồng, phòng, đầu bếp…hướng dẫn viên du lịch trên đường thủy. Giao Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Tổng cục Du lịch và các cơ quan liên quan đề xuất kế hoạch, chương trình trước tháng 9 năm 2011.

3.4. Đề nghị Bộ Giao Thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành chỉ đạo các Ban, ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra  theo chương trình kế hoạch và đột xuất tại các điểm du lịch có mặt nước tập trung lượng khách du lịch lớn và vào mùa cao điểm; nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương.

3.5. Tăng cường công tác dự báo, thiết lập hệ thống thông tin báo cáo và phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, giữa các ngành. Giao Tổng cục Du lịch có dự báo phù hợp, kịp thời về số lượng, chủng loại phương tiện, cơ sở lưu trú du lịch đường thủy. Đề nghị các địa phương giao Sở Giao thông Vận tải là cơ quan đầu mối tiếp nhận, trao đổi thông tin. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải giao Cục Đường thủy nội địa là cơ quan đầu mối tiếp nhận, trao đổi thông tin, báo cáo lãnh đạo 2 Bộ  về tình hình quản lý hoạt động du lịch đường thủy định kỳ 06 tháng/lần và trường hợp đột xuất.

3.6. Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh đề nghị Đài Phát thanh, Truyền hình địa phương xây dựng kế hoạch, chuyên đề, tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng trách sự cố, thiên tai đối với an toàn giao thông đường thủy.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và cùng các địa phương triển khai các giải pháp, kế hoạch đã đề ra, nhằm quản lý, quản lý có hiệu quả hoạt động du lịch đường thủy, trước mắt tập trung các giải pháp tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng thiếu an toàn của phương tiện, bến bãi…phục vụ du lịch đường thủy.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Bộ trưởng Bộ GTVT (để báo cáo);

- Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Mạnh Hùng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- UBND các tỉnh/thành;

- Đài THVN, Đài TNVN;

- Sở VHTTDL các tỉnh/thành;

- Sở GTVT các tỉnh/thành;

- Cục Cảnh sát đường thủy Bộ CA;

- Cục Đăng kiểm VN, Cục Đường thủy nội địa,

 Vụ ATGT (Bộ GTVT);

- Tổng cục Du lịch, Vụ PC, VP;

- Các cơ quan liên quan;

-  Lưu: VT, VP(THTT), NTS(450).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác