1794/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1468/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 5 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của
Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 28 (SEA Games 28) tại Singapore;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tống cục Thể dục thể thao.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách đội tuyển Bóng đá nam, Bóng bàn, Quần vợt gồm 54 thành viên theo Quyết định số 1468/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có tên tại Mục I danh sách kèm theo) tham dự SEA Games 28 từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 18 tháng 6 năm 2015 tại Singapore.
Điều 2. Cho thôi tham gia Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 28 tại Singapore đối với 08 thành viên, gồm 01 cán bộ, 01 lãnh đội,  01 huấn luyện viên, 05 vận động viên theo Quyết định số 1468/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 5 năm 2015 (có tên tại Mục II danh sách kèm theo),
Điều 3. Bổ sung 06 thành viên tham gia Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 28 từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 18 tháng 6 năm 2015 tại Singapore, gồm 01 cán bộ, 01 chuyên gia, 01 lãnh đội và 03 vận động viên (số thứ tự 01, 56, 57, 58, 59, 60 tại Mục I danh sách kèm theo).
Điều 4. Điều chỉnh tên đơn vị đối với 02 thành viên (có tên tại Mục III danh sách kèm theo) và điều chỉnh hành trình bày cho 06 thành viên đội tuyển Đấu kiếm từ Hàn Quốc đi Singapore và 01 chuyên gia Điền kinh từ Italia đi Singapore (theo số thứ tự 58, 168, 172, 193, 194, 195 và 196 trong danh sách tại Quyết định số 1468/QĐ-BVHTTDL).
Điều 5. Về kinh phí:
I. Tổng cục Thể dục thể thao chi kinh phí, gồm:
- Tiền vé máy bay quốc tế Khứ hồi Việt Nam Singapore Việt Nam cho 55 thành viên (từ số 01 đến số 55); chi tiền vé máy bay Việt Nam - Singapore - Trung Quốc cho thành viên số 56;
- Tiền vế máy bay Hàn Quốc - Singapore - Hàn Quốc cho thành viên số 168; tiền vé máy bay Hàn Quốc Singapore - Việt Nam cho các thành viên: số 172, 193, 194, 195 và 196; chi tiền vé máy bay Italia - Singapore - Mỹ cho thành viên số 58 (theo số thứ tự trong danh sách tại Quyết định số 1468/QĐ-BVHTTDL);
- Tiền ăn, ở, tiền tiêu vặt, tiền bảo hiểm, hộ chiếu, visa cho 56 thành viên (từ ;Số 01 đến số 56); chi tiền gửi trang thiết bị thi đấu quá cân, tiền thuê phương tiện tập luyện và thi đấu, tiền mua thuốc bổ và tiền thuốc điều trị chấn thương cho vận động viên; chi tiền may trang phục trình diễn, trang phục thể thao, tiền mua các loại cở, quà tặng theo quy định cho 60 thành viên;
2. Các thành viên từ số 57 đến số 60 tự túc kinh phí mua vé máy bay khứ hồi, ăn, ở, tiêu vặt, trang thiết bị, dụng cụ thi đấu và các khoản chi khác trong thời gian tham dự Đại hội.
Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại các Điều 1, 2,3, 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 6;
-Bộ trưởng (để b/c);
-Bộ Ngoại giao;
-Bộ Công an;
-Lưu: VT, TCTDTT, HAN (40).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác