1799 /TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Hoàng Hữu Chính Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Ngày 07 tháng 5 năm 2015, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh theo Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện các đơn vị chức năng của các Ban, Bộ, cơ quan Trung ương và tỉnh Hưng Yên gồm: Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Hành chính-Cơ yếu Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên.
Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại diện tham dự,  Thứ trưởng kết luận:
1. Hoan nghênh các đơn vị đã chủ động triển khai các đầu việc được phân công theo Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, giữa các đơn vị Trung ương và địa phương cần tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thống nhất ý kiến, chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành.
2. Một số nội dung cần tập trung thực hiện thời gian tới:
a. Đề cương, hướng dẫn tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành.
b. Tổ chức Hội thảo khoa học và dự thảo các bài phát biểu tại Hội thảo.
c. Dự thảo Diễn văn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và đại diện thế hệ trẻ Việt Nam.
d. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.
Đề nghị các đơn vị được phân công nhiệm vụ sớm hoàn thành và thông tin kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, theo dõi.
3. Về Lễ kỷ niệm
a. Địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm
Thống nhất và đề nghị Ban Tổ chức giữ nguyên địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên (với quy mô thực tế là 570 chỗ ngồi).
b. Đại biểu mời dự Lễ kỷ niệm
- Văn phòng Trung ương đảm nhận mời 220 đại biểu là Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, một số thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương và các địa phương khu vực đồng bằng Sông Hồng.
- Tỉnh Hưng Yên đảm nhận mời 300 đại biểu (thành phần mời dự đã được phân công tại Quyết định số 1862/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Danh sách gửi về Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp chung.
- Lưu ý, tại Hội trường cần bố trí một khu vực để Đoàn Nghi lễ Quân đội và bộ phận kỹ thuật tác nghiệp.
4. Về Lễ dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Lễ dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
- Đề nghị tỉnh Hưng Yên dự thảo Kịch bản chi tiết Chương trình dâng hương và Chương trình dâng hoa gửi Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thống nhất trước khi phê duyệt.
- Đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Đoàn Nghi lễ làm việc cụ thể với tỉnh Hưng Yên để thống nhất về nghi thức.
- Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo bố trí xe dẫn đường cho Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ dâng hương (chiều ngày 29 tháng 6 năm 2015).
5. Đối với các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
a) Văn phòng Bộ:
- Tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai công việc của các Ban, Bộ, ngành và địa phương, chuẩn bị nội dung họp Ban Tổ chức, dự kiến vào trung tuần tháng 6 năm 2015. Thời gian và địa điểm cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Tổ chức xem xét, quyết định.
- Phối hợp đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung Họp báo của Ban Tổ chức tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian Họp báo dự kiến trước 15 ngày tổ chức Lễ kỷ niệm.
- Dự thảo văn bản của Bộ giao Thư viện quốc gia Việt Nam tổ chức Gian trưng bày Sách và tư liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên vào ngày 30 tháng 6 năm 2015, phục vụ Lễ kỷ niệm.
- Thiết kế, in Giấy mời Chương trình nghệ thuật tối ngày 29 tháng 6 năm 2015 gửi Văn phòng Trung ương Đảng và tỉnh Hưng Yên để phát hành.
b) Cục Nghệ thuật biểu diễn
Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên  và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật tối ngày 29 tháng 6 năm 2015 và Chương trình nghệ thuật 30 phút sáng ngày 30 tháng 6 năm 2015.
* Lịch tổng duyệt:
- Chương trình nghệ thuật: Dự kiến, 20 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2015.
- Chương trình nghệ thuật 30 phút: Dự kiến 8 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2015.
c) Cục Điện ảnh và Công ty TNHH MTV Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương:
- Hoàn thiện và tổ chức duyệt phim tài liệu về đề tài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh theo quy định, hoàn thành đầu tháng 6 năm 2015.
- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam để tổ chức công chiếu trong dịp kỷ niệm.
d. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
Hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên thiết kế maket trang trí Hội trường và khu vực xung quanh địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam;
- Các thành viên Ban Tổ chức;
- Tỉnh ủy Hưng Yên;
- UBND tỉnh Hưng Yên;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP (THTT), VVD (45).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác