17/TB -BTC

TL.BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BAN TỔ CHỨC MÍT TINH -

THÔNG BÁO Kết luận của Trưởng Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại buổi làm việc với Tiểu ban Lễ tân

Ngày 21 tháng 9 năm 2010, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội đã có buổi làm việc với Tiểu ban Lễ tân, Bộ Ngoại giao về tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tiểu ban và chương trình Gala dinner vào tối 09 tháng 10 năm 2010. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Thường trực Ban Tổ chức.

Sau khi nghe Tiểu ban Lễ tân, Bộ Ngoại giao báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, một số kiến nghị, đề xuất, đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Trưởng Ban Tổ chức kết luận:

1) Tiểu ban Lễ tân:

- Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức tại các văn bản liên quan;

- Chủ động liên hệ với các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội và địa phương lập danh sách khách mời, báo cáo Ban Tổ chức trước 15 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2010;
- Lập phương án đi xe chung cho các đại biểu khách mời, trừ đại biểu khách mời cấp Bộ trưởng và tương đương trở lên, khách mời ngoại giao;

- Lập danh sách và mời đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội dự buổi tổng duyệt vào 20 giờ ngày 07 tháng 10 năm 2010;

- Đồng ý Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội dự Mít tinh, diễu binh, diễu hành trên Lễ đài A.

2) Bộ Ngoại giao:

- Sớm triển khai tổ chức tập luyện Khối Kiều bào và Bạn bè quốc tế, báo cáo Thường trực Tổng đạo diễn lịch tập, địa điểm cụ thể để kiểm tra, góp ý;

- Lưu ý bài thuyết minh, trang phục cho 02 khối khi tham gia diễu hành;

- Rà soát, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai công tác chuẩn bị , xây dựng kịch bản chi tiết Chương trình Gala dinner tối 09 tháng 10 năm 2010 sau khi Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt;

- Phối hợp với Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chuẩn bị Chương trình nghệ thuật phục vụ Chương trình Gala dinner.

3) Cục Nghệ thuật biểu diễn bố trí 100 thiếu nữ mặc áo dài đón tiếp khách đến dự Chương trình Gala dinner tối 09 tháng 10 năm 2010 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

4) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm hoàn thiện Ma két trang trí trong và ngoài Trung tâm Hội nghị quốc gia phục vụ Chương trình Gala dinner tối 09 tháng 10 năm 2010 chuyển Bộ Ngoại giao tổ chức thực hiện.

5) Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam:

- Hoàn thiện kịch bản, tổ chức tập luyện chương trình nghệ thuật phục vụ Chương trình Gala dinner tối 09 tháng 10 năm 2010;

- Tổ chức tổng duyệt Chương trình nghệ thuật vào 15 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2010 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Ban Tổ chức đề nghị Tiểu ban Lễ tân, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Trưởng Ban Tổ chức xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Tiểu ban Lễ tân, Bộ Ngoại giao;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;
- Lưu: VT, VP (THTT), NVN .15

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác