1808/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Bình

Ngày 26 tháng 5 năm 2014, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình - Trần Cẩm Tú về phác thảo tượng đài “Bác Hồ với Nông dân”. Cùng dự, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có các Thứ trưởng: Huỳnh Vĩnh Ái, Lê Khánh Hải, Vương Duy Biên, Đặng Thị Bích Liên; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục Di sản văn hóa, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Văn phòng Bộ. Về phía tỉnh Thái Bình có Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Sinh, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành ủy - UBND thành phố Thái Bình.
Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của Tỉnh về phác thảo bước 2 tượng đài “Bác Hồ với Nông dân”, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao Lãnh đạo tỉnh Thái Bình và Lãnh đạo thành phố Thái Bình đã tích cực chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện phác thảo tượng đài “Bác Hồ với Nông dân”. Phác thảo tượng đài có bố cục chặt chẽ, ngôn ngữ điêu khắc, tạo hình tốt, hài hoà, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, đáp ứng được nội dung chủ đề “Bác Hồ với Nông dân”.
2. Đề nghị Lãnh đạo tỉnh Thái Bình chỉ đạo các đơn vị liên quan  tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên dự họp để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện phác thảo tượng đài ở các bước tiếp theo, đảm bảo công trình có giá trị nghệ thuật cao, tính giáo dục sâu sắc, đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của Nhà nước về xây dựng tượng đài.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c);
-Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
-Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Bình;
-Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình;
-Thành uỷ, UBND TP Thái Bình;
-Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP, THTT, NHH.15 b.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác