180/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 180/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2014 Về việc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đón chuyên gia Bỉ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam đón 01 chuyên gia Bỉ thuộc bộ phận giáo dục của Bảo tàng Hoàng gia Mariemont, sang Việt Nam để tổ chức tọa đàm, nghiên cứu, xây dựng và thực hành thử nghiệm chương trình giáo dục dành cho nhà trường và gia đình.

Thời gian từ ngày 07 đến 16 tháng 3 năm 2014.

Điều 2. Về kinh phí:

- Phía nước ngoài chịu các chi phí: Vé máy bay khứ hồi quốc tế, chi phí ăn, ở cho chuyên gia trong thời gian lưu trú tại Hà Nội.

- Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chịu chi phí:

+ Chi phí đón đoàn: lễ tân đón tiếp, quà tặng, tham quan, chi phí đi lại tại Việt Nam, phiên dịch.

+ Chi phí cho các hoạt động chuyên môn trong khuôn khổ chuyến công tác; nghiên cứu, khảo sát, tọa đàm, thực hành thử nghiệm chương trình giáo dục cho nhà trường và gia đình, dịch thuật, in ấn tài liệu và một số chi phí liên quan khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, PTHM (7).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác