180/TB-VP

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 180/TB-VP ngày 26 tháng 4 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc về Dự án Phòng Hòa nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Ngày 08 tháng 4 năm 2013, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi kiểm tra tiến độ dự án tại thực địa công trình và chủ trì cuộc họp về Dự án Phòng Hòa nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Chủ đầu tư), tư vấn quản lý dự án và một số nhà thầu tư vấn và thi công.

Sau khi kiểm tra công trình và nghe Chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện của Dự án, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Các bên gồm chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án, các nhà thầu phải nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế trong thời gian qua. Tập trung, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án trong tháng 9/2013, đảm bảo chất lượng công trình, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

2. Yêu cầu tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát rút kinh nghiệm những hạn chế trong thời gian qua, nâng cao năng lực quản lý dự án về quản lý chất lượng công trình cũng như giúp Chủ đầu tư điều phối hoạt động của các nhà thầu không bị trùng chéo, làm chậm tiến độ dự án... Thực hiện ghi chép đầy đủ nghiêm túc nhật ký công trình về các vấn đề phát sinh, điều chỉnh trong quá trình thi công. Trong thời gian tới, nếu trường hợp tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát vẫn không hoàn thành các nội dung theo hợp đồng đã ký kết thì xem xét tùy theo mức độ để thay thế tư vấn khác có năng lực từng phần (hoặc toàn bộ) để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

3. Đồng ý chủ trương về chỉnh sửa thiết kế phần nội thất bên ngoài Phòng khán giả theo đề xuất của Chủ đầu tư tương xứng với tính chất, quy mô của Phòng Hòa nhạc. Theo đó, việc điều chỉnh này đảm bảo yêu cầu trang trọng, thẩm mỹ của sảnh bên ngoài Phòng Hòa nhạc, tiết kiệm và phù hợp ngân sách của dự án. Chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự án khẩn trương điều chỉnh thiết kế chi tiết và dự toán phần nội thất bên ngoài Phòng khán giả hoàn thành trong tháng 4/2013 báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

4. Thống nhất đề xuất của Chủ đầu tư về việc chưa thực hiện khối lượng nội thất bên ngoài Phòng khán giả của gói thầu số 3; tiến hành rà soát, cắt giảm các hạng mục, khối lượng công việc chưa thực sự cần thiết để bù chi phí tăng lên do thay đổi thiết kế phần nội thất bên ngoài Phòng khán giả; bổ sung máy phát điện dự phòng vào dự án đảm bảo cho hoạt động liên tục của Phòng Hòa nhạc, cũng như yêu cầu phòng cháy, chữa cháy. Việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung công việc này đảm bảo không làm ảnh hưởng đến mục tiêu, hoạt động của dự án cũng như không thay đổi Tổng mức đầu tư của Dự án. Đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự án, các nhà thầu rà soát, điều chỉnh nội dung, khối lượng công việc, dự toán chi tiết báo cáo Lãnh đạo Bộ hàng tháng xem xét, quyết định.

5. Cơ bản thống nhất về kích thước, mẫu thiết kế ghế khán giả mới của Dự án Phòng Hòa nhạc, về màu sắc và chất liệu gỗ, mút đúc, thủy lực hãm ghế, cần đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ, âm học của Phòng Hòa nhạc như hồ sơ dự thầu gói số 3 (Nội thất Phòng Hòa nhạc). Đề nghị Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu sản xuất ghế mẫu báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định trước khi sản xuất, lắp đặt toàn bộ ghế khán giả Phòng Hòa nhạc.

6. Đề nghị Chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu, quyết toán khối lượng các gói thầu của dự án Phòng Hòa nhạc đã hoàn thành theo quy định để sớm quyết toán hoàn thành công trình khi dự án đưa vào sử dụng.

7. Về Dự án Phòng Hòa nhạc nhỏ: đề nghị Chủ đầu tư chỉnh sửa các chi tiết cho phù hợp, hài hòa với cảnh quan và môi trường chung của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (xem xét bỏ bồn nước quanh nhà, bỏ phần mái cầu thang ngoài trời, mái hiên phía sau).

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, THTT, ĐTM.15.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác