1816/BVHTTDL-DSVH,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc phòng dựng tháp Tường Long thành phố Hải Phòng

: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

 

Bộ Văn hóa, thể thao và Dụ lịch nhận được Công văn số 2271/UBND- VX ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xin ý kiến về số tầng tháp Tường Long, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Tháp Tường Long là di tích quốc gia, đây là một trong số ít những ngôi chùa thời Lý tiêu biểu, độc đáo được xây dựng trên núi và có tháp phật, có giá trị về lịch sử, kiến trúc nghệ thuật. Với những ý nghĩa trên, việc phỏng dựng tháp Tường Long cần phải được tiến hành cẩn trọng. Tuy nhiên, việc phỏng dựng đến nay còn nhiều ý kiến chưa thống nhất về số tầng của tháp, trong đó có ý kiến của Thượng tọa Thích Quảng Tùng đề nghị phỏng dựng tháp Tường Long 9 tầng. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cần chỉ đạo các cơ quan chức năng của anh làm việc với trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thành hội Phật giáo Hải Phòng và các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm tư liệu để làm rõ thêm cứ liệu khoa học và thống nhất quan điểm phỏng dựng tháp Tường Long.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến trả lời./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh(để b/c);

- Sở VHTTDL Hải Phòng;

-Lưu: VT, DSVH (2b), TĐT.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác