1843/BVHTTDL-KHCMNT

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc mời tham dự chương "Đẩy mạnh vai trò của cộng đồng trong việc tuyên truyền bảo vệ môi trường tại Festival Huế"

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính  trị về Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức thực hiện dự án "Đẩy mạnh vai trò của cộng đồng trong việc tuyên truyền bảo vệ môi trường tại Festival Huế" gồm 02 hoạt động chính: Triển lãm sắp đặt nghệ thuật "Vì một hành tinh xanh" và "Lễ hội áo dài bằng chất liệu thân thiện với môi trường và thiên nhiên".

Với ý nghĩa đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng kính mời đồng chí tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại chương trình.

Chương trình cụ thể: .

- 17h00 ngày 05 tháng 6 năm 2010 đã khai mạc triển lãm sắp đặt nghệ thuật "Vì một hành tinh xanh". Đây là cuộc triển lãm sắp đặt lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay được đưa ra không gian công cộng. Nội dung các tác phẩm tại cuộc triển lãm nói về Môi trường, được làm từ chất liệu rác thải do các nghệ sỹ hàng đầu trên toàn quốc thực hiện.

- 20h00 ngày 08 tháng 6 năm 2010 dự Khai mạc đêm Lễ hội áo dài do 20 nhà thiết kế nổi tiếng của cả nước sáng tạo với chủ đề: "Từ kinh đô Huế đến Đông Đô, Thăng Long''.

Địa điểm đón tiếp: Đường Nguyễn Đình Chiểu và Sân Hàm Nghi, Cửa Thượng Tứ, Thành phố Huế.

Điện thoại liên hệ: 0904318039 (Ms. Mỹ Linh)

Sự hiện diện của đồng chí là niềm vinh dự cho chương trình và cũng là nguồn động viên lớn lao, khích lệ cho cộng đồng hướng tới những hành động tích cực trong việc bảo vệ môi trường của đất nước.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh(để b/c)

-Lưu: VT, KHCNMT, KD.4.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác