1857/BVHTTDL-TCTDTT

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Xin phép đăng cai Festival Bóng đá nữ U13 châu Á tại Việt Nam

Ngày 20 tháng 5 năm 2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 439/LĐBĐVN của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc xin phép đăng cai Festival bóng đá nữ U13 châu Á tại Thành phố Hồ Chí Minh". Việt Nam đã 2 lần đăng cai Festival bóng đá nữ U13 châu Á thành công văn năm 2008, 2009.

Festival Bóng đá nữ U13 châu Á là một hoạt động thường niên của Liên đoàn bóng đá châu Á nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của Bóng đá nữ, bên cạnh việc tổ chức Festival còn đào tạo huấn luyện viên, trọng tài quốc tế trẻ. Tham dự Festival gồm 11 quốc gia trong khu vực như: Australia. Trung Quốc, Đài Loan, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên, Guam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Tổng số người sẽ đến Việt Nam khoảng 400 người bao gồm: vận động viên, huấn luyện viên, quan chức, trọng tài...

Với mục đích đóng góp vào sự phát triển Bóng đá châu Á và tạo điều kiện cho phong trào Bóng đá trẻ Việt Nam phát triển, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Liên đoàn bóng đá Việt Nam đăng cai tổ chức Festival Bóng đá nữ U13 châu Á.

Thời gian: từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 03 tháng 7 năm 2010.

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh phí: Liên đoàn bóng đá Việt Nam chịu trách nhiệm.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ phối hợp cùng các Bộ, ngành và địa phương có liên quan triển khai các công tác để tổ chức Festival thành công.

Kính mong được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên

-Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân;

-Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Y tế, Công an;

- Liên đoàn Bóng đá Việt Nam;

- Bộ trưởng, (để b/c);

-Các cơ quan đại điện Bộ tại TPHCM (để phối hợp);

-Lưu: VT, TCTDTT, HL (20)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác