1860/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thoả thuận Quy hoạch chi tiết bảo tồn và phát huy giá trị di tích Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa và nhận được hồ sơ quy hoạch chi tiết ngày 30 tháng 5 năm 2011. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận nội dung quy hoạch chi tiết nói trên với phạm vi nghiên cứu là 209ha (theo bản đồ hiện trạng QhH02) và thống nhất phương án cơ cấu 01 (khu dịch vụ, công cộng nằm ngoài khu vực bảo vệ I của di tích). Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề, cụ thể như sau:

- Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vục đền Nưa. đền Trình đề xuất xây mới sân lễ hội, trục hành lễ, các khu dịch vụ ven trục hành lễ...là thiếu cơ sở khoa học, do đó cần giảm bớt việc xây mới các công trình mà nên tập trung vào việc tôn tạo cảnh quan thiên nhiên (chú ý không thay đổi hình dáng Ao vua và hồ phía trước đền Nưa và đền Trình).

- Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực Am Tiên cần tập trung bảo tồn giếng Tiên và chỉ nên xây các hạng mục đền Bà Triệu, phú Mẫu, chùa Tiên cần gắn với cơ sở tư liệu và khảo sát dấu vết hiện trạng, phù hợp với bố cục của kiến trúc tín ngưỡng truyền thống và gắn với cảnh quan thiên nhiên, tránh san gạt địa hình.

- Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực đền Trung không đặt vấn đề triển khai sân cờ người, vườn nhạn.

- Bổ sung phương án quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực chợ Bụa, Động Đào, Ao Hóp và khu vực Khe Đá Bàn trên nguyên tắc bảo tồn di tích gắn với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.

Nguồn vốn: cần làm rõ những nội dung xã hội hóa.

- Vừa qua, báo Tiền Phong online có đăng tải công trình xây dựng vi phạm Luật Di sản văn hóa (với ảnh đền Mẫu ở xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn), do đó đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cần chỉ đạo các đơn vị có liên quan đình chỉ ngay việc xây dựng nêu trên và chỉ được phép thực hiện khi đảm bảo phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện quy hoạch trước khi phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Sở VHTTDL Thanh Hóa; 

-Lưu: VT, DSVH, NAD.7. LQV.11.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác