1862/TB-BVHTTDL

TLBT,CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam về tổ chức kỷ niệm 50 năm thảm hoạ da cam

Ngày 08 tháng 6 năm 2011, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã làm việc với Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam về tổ chức kỷ niệm 50 năm thảm hoạ da cam. Tham dự cuộc họp, về phía Hội có Trung tướng Nguyễn Thế Lực, Giám đốc Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin; ông Mai Thế Chính, Trưởng Ban Tuyên truyền. Về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Văn hoá cơ sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ. Sau khi nghe trình bày về nội dung các hoạt động kỷ niệm 50 năm thảm hoạ da cam ở Việt Nam và ý kiến của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Về tổ chức ngày kỷ niệm:

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thống nhất việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thảm hoạ da cam ở Việt Nam.

- Đề nghị Hội căn cứ nội dung Thông báo số 409-TB/TW ngày 06 tháng 01 năm 2011 thông báo ý kiến của Ban Bí thư về kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam để hoàn thiện Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Lễ kỷ niệm ngày 10/8/2011 - hoạt động kỷ niệm chính cần xây dựng kịch bản chi tiết, cụ thể.

2. Về một số nội dung phối hợp của Bộ trong tổ chức kỷ niệm 50 năm thảm hoạ da cam ở Việt Nam:

- Giao Cục Điện ảnh chỉ đạo  thực hiện và thẩm định nội dung phim tài liệu 30 phút về thảm hoạ da cam.

- Giao Cục Văn hoá cơ sở:

+ Tiếp nhận, tổ chức sản xuất và phát hành tới các Trung tâm Văn hoá thông tin cấp tỉnh, huyện đĩa CD ca khúc vì nạn nhân chất độc da cam và các tài liệu tuyên truyền khác.

+ Dự thảo văn bản của Bộ gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp chặt chẽ với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin các tỉnh/thành trong tổ chức các hoạt động văn hoá tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thảm hoạ da cam.

- Giao Văn phòng Bộ:

+ Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các hoạt động đã được Bộ xác định phối hợp với Hội.

+ Hỗ trợ và giúp đỡ Hội trong xây dựng kịch bản chi tiết Lễ kỷ niệm: thời gian khoảng 60 phút, không tổ chức văn nghệ chào mừng.

+ Thông báo Ban quản lý Nhà hát Lớn tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho Lễ kỷ niệm.

3. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp Hội tổ chức phát động Cuộc thi thiết kế tượng đài về thảm hoạ da cam.

4. Các đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có liên quan chủ động phối hợp với Hội khi có yêu cầu.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin; 

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP(THTT), VVD (20).       

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác