1869/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Ngày 05 tháng 6 năm 2014, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận Huỳnh Văn Tí về công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2014.
Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo: Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Di sản văn hóa, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Bình Thuận có đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận.
Sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2014, các kiến nghị, đề xuất, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1) Biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Thuận, đặc biệt là tầm nhìn và các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận trong những năm vừa qua.
2) Để thực hiện tốt công tác tổ chức, phát triển sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch của Tỉnh năm 2014 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị tỉnh Bình Thuận quan tâm, chỉ đạo:
- Tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch;
- Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch sưu tầm, bảo quản, bảo vệ các tài liệu lịch sử về chủ quyền biển, đảo Việt Nam;
- Chỉ đạo nội dung hoạt động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng thực chất, hiệu quả hơn;
- Nghiên cứu, thuê chuyên gia nước ngoài lập Quy hoạch phát triển du lịch Bình Thuận, đặc biệt là du lịch biển;
- Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm, đặc biệt là thị trường Nga; trước mắt chỉ đạo một số doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Tỉnh liên hệ với Tổng cục Du lịch để đăng ký tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch trong khuôn khổ Những Ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga vào cuối tháng 6/2014;
- Tập trung đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn, đặc biệt phải xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ du lịch đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách du lịch có khả năng chi trả cao;
- Tổ chức khai thác hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản titan trên địa bàn Tỉnh, đảm bảo không ảnh hướng đến môi trường du lịch của Tỉnh;
- Tích cực phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương sớm triển khai thi công tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và sân bay Phan Thiết theo chủ trương của Chính phủ.
3) Về một số đề xuất, kiến nghị của Tỉnh:
- Về hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch từ nguồn vốn ADB: Đề nghị Tỉnh bổ sung hoàn chỉnh nội dung, đề cương chi tiết của dự án cho phù hợp với các tiêu chí của ADB. Trong đó, lưu ý bổ sung nội dung du lịch cộng đồng gắn với phát triển hạ tầng du lịch trên tuyến du lịch hành lang các nước Tiểu vùng sông Mê Công, gửi Bộ xem xét, tổng hợp đưa vào thực hiện trong giai đoạn 4 của Dự án phát triển du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng sông Mê Công do ADB tài trợ;
- Về vốn hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch: Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lập dự án và gửi Bộ VHTTDL, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bố trí vốn thực hiện năm 2015 và những năm tiếp theo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ quan tâm đúng mức đối với tỉnh Bình Thuận để Tỉnh có điều kiện phát triển du lịch ngày càng mạnh và toàn diện hơn.
- Về dự án xây dựng Trung tâm Du lịch - Thể thao biển: Bộ VHTTDL ủng hộ chủ trương, đề nghị Tỉnh lập dự án, đồng thời xem xét, lựa chọn vị trí, phạm vi hợp lý, gần các khu, điểm du lịch đã có sẵn cơ sở hạ tầng để gắn việc khai thác, sử dụng hiệu quả công trình, phục vụ tốt hơn cho phát triển du lịch của địa phương.
Bộ VHTTDL giao Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp, tham gia góp ý về chuyên môn Dự án trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Tỉnh ủy Bình Thuận;
- UBND tỉnh Bình Thuận;
- Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP(THTT), NVN.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác