1899/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám ( 19/8/1945-19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2010) trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Công văn số 2215/VPCP-KGVX ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định, phê duyệt các đề án, kịch bản chi tiết thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội;  

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2010)” trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010 (theo chi tiết Đề án tổ chức đính kèm).

Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Điều 3. Kinh phí tổ chức hoạt động trên được cấp phát theo chế độ phân cấp

hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng,  Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

ĐỀ ÁN

Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật  “Kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám ( 19/8/1945-19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2010) trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1899/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Mục đích, ý nghĩa

Kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay là sự kiện lớn của đất nước chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 65 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chủ đề Bài ca đất nước là thiên anh hùng ca khẳng định công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước nhà ở miền Nam cùng với thành tựu đổi mới, phát triển đất nước trong hội nhập và phát triển.
Chương trình nghệ thuật tuy ngắn gọn xúc tích nhưng toát lên được một nước Việt Nam anh hùng, hiên ngang, gan góc dạn dày trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, một nước Việt Nam năng động, sáng tạo trong 65 năm qua.

Chương trình sẽ đem lại niềm tự hào về quá trình xây dựng bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa và niềm động viên khích lệ lớn về tương lai tươi sáng của dân tộc, đến với toàn thể nhân dân ta trong dịp kỷ niệm trọng thể này.

2. Quy mô tổ chức

Chương trình “Kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2010) với chủ đề “ Bài ca đất nước”.

 - Chỉ đạo nội dung: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 - Chỉ đạo thực hiện: Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục điện ảnh

 - Đơn vị tổ chức thực hiện: Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương

 - Các đơn vị phối hợp:  Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, CLB Thiếu nhi Ba Đình, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, một số đơn vị nghệ thuật và các nghệ sĩ tham gia theo đề án của đạo diễn đã được phê duyệt.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian: 09h00 ngày 01 tháng 9 năm 2010;

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam.

 4. Nội dung chương trình

Chương trình nghệ thuật Bài ca đất nước được tổ chức quy mô, trang trọng, bằng hình tượng nghệ thuật ca múa nhạc hoành tráng kết hợp với lời bình, lời thơ cùng hình ảnh của phim tư liệu. Các tiết mục ca múa nhạc là cốt lõi trong toàn bộ chương trình, phần lời bình giữ vai trò chủ yếu, kết nối các tiết mục, các phần đan kết với nhau, làm rõ ý nghĩa, nội dung chủ đề tư tưởng của chương trình. Trên sân khấu, sẽ sử dụng dàn nhạc lớn: Dàn nhạc giao hưởng cùng dàn hợp xướng, tạo nên sự bề thế, hoành tráng kết hợp với những điệu múa khỏe khoắn nhưng uyển chuyển tạo nên không gian phát triển qua các thời hỳ cách mạng, qua các sự kiện và nhân vật lịch sử cùng với những bài ca theo năm tháng sẽ làm cho chương trình nghệ thuật đặc biệt này có dấu ấn sâu đậm đối với người xem góp phần chào mừng ngày hội lớn của dân tộc: 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật “ Bài ca đất nước” có tổng thời lượng 30 phút, được cấu trúc gồm 3 phần chính:

Phần 1: Mùa thu Cách mạng (8)

Lịch sử dân tộc Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm anh hùng. Từ khi có Đảng lãnh đạo, truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta càng được phát huy hơn bao giờ hết.

Từ những người dân nô lệ  của một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến, nhân dân ta đã anh dũng đứng lên đấu tranh, tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, đánh đổ bè lũ thực dân, phong kiến, giành chính quyền, giành lại nền độc lập tự do cho dân tộc.

Phần 2: Ba Đình nắng (10)

Nơi đây, ngày 2 tháng 9 năm 1945. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố với thế giới về chủ quyền của nước Việt Nam độc lập, chính thức khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã vùng lên phá tan áp bức, gông xiềng của thực dân đế quốc, làm chủ cuộc đời, làm chủ xã hội, làm chủ quê hương, sông núi, ruộng đồng. Tự hào thế hệ con cháu Rồng Tiên hôm nay, đã thực sự trở thành chủ nhân của một nước Việt Nam độc lập.

Cũng chính từ nơi đây, Bác Hồ cùng với Trung ương Đảng đã chi đạo nhân dân ta tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ba Đình lịch sử cùng Thủ đô Hà Nội đã trở thành biểu tượng niềm tin và hy vọng của đồng bào, chiến sĩ cả nước.

 Phần 3: Vinh quang Việt Nam (12)

Sau cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ và anh dũng, non sông Việt Nam nay đã nối liền một dải.

Thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục phát huy sứ mệnh lãnh đạo cao cả của mình trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, phấn đấu vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”.

5. Về kinh phí

Kinh phí hoạt động trên lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2010( thuộc nguồn kinh phí cho các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010).

6. Kế hoạch triển khai thực hiện

Sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyết định phê duyệt Đề án tổ chức chương trình và thành lập Hội đồng thẩm định kịch bản, Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Điện ảnh, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương và các đơn vị nghệ thuật, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác