18/CT-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Chỉ thị Số: 18/CT-BVHTTDL ngày 15 tháng 01 năm 2013 Về việc tổ chức đón Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013

Để góp phần phục vụ nhân dân cả nước và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành văn hoá, thể thao và du lịch đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 vui tươi, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí thi đua sản xuất thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; Công văn số 3766-CV/BTGTW ngày 11/01/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc chỉ đạo hoạt động văn hóa, văn nghệ Xuân Quý Tỵ 2013; Chỉ thị số 14/CT-BVHTTDL ngày 09/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Hướng dẫn nhân dân, cơ quan, công sở treo cờ Tổ quốc trong dịp Tết. Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện nếp sống văn minh theo các quy định của Nhà nước.

3. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch, quan tâm đến các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em:

- Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội; Nghị định số 79/NĐ-CP ngày 05/10/2012 về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL ngày 16/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

- Các đơn vị biểu diễn nghệ thuật tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đêm Giao thừa và lưu diễn phục vụ nhân dân trước, trong và sau Tết, ưu tiên biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ vùng biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng, chiến khu xưa, nông thôn vùng sâu, vùng xa.

- Các đơn vị điện ảnh cung ứng nguồn phim truyện, phim tài liệu, phim thiếu nhi chiếu ở các rạp, tăng cường số buổi chiếu phim Việt Nam, đặc biệt về đề tài chiến tranh cách mạng.

- Các bảo tàng, di tích lịch sử văn hóa trưng bày chuyên đề về bản sắc văn hóa dân tộc, về Đảng, Bác Hồ, về sự nghiệp đấu tranh cách mạng và những thành tựu đổi mới đất nước, mở cửa thường xuyên phục vụ nhân dân. Tăng cường tổ chức trình diễn nghệ thuật truyền thống và diễn xướng dân gian tại địa phương.

- Các thư viện tổ chức Ngày hội sách báo, tuyên truyền giới thiệu sách và văn hóa đọc.

- Hệ thống Trung tâm văn hoá - thông tin - triển lãm cả nước tổ chức hội chợ, triển lãm Xuân.

- Các cơ quan báo chí của Ngành thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền, xuất bản số đặc biệt với các chuyên mục mừng Đảng, mừng Xuân.

- Các đơn vị thể dục thể thao tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao, chú trọng các trò chơi dân gian và các môn thể thao dân tộc. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao “Mừng Đảng, Mừng Xuân” Quý Tỵ 2013 theo tinh thần Công văn số 21/BVHTTDL-TCTDTT ngày 04/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, có giải pháp hữu hiệu ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng cướp giật, chèo kéo du khách.

- Các khách sạn, cơ sở lưu trú, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, ngăn ngừa tăng giá, ép giá đối với du khách.

4. Về quản lý và tổ chức lễ hội:

- Tuyên truyền, phổ biến văn bản quy định về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hoá, quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Hướng dẫn tổ chức và quản lý các hoạt động lễ hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo kết luận số 51-KL/TW ngày 27/7/2009 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 09/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý và tổ chức Lễ hội; Công điện số 2164/CĐ-TTg ngày 21/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Tỵ và mùa Lễ hội xuân 2013; Chỉ thị số 265/CT-BVHTTDL ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội.

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các địa phương chủ động tham mưu, đề xuất với UBND các tỉnh/thành công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại địa phương, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phát huy được các giá trị văn hoá truyền thống.

- Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, ngăn chặn và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, thu lợi bất chính và các biểu hiện không lành mạnh khác.

- Tại các di tích, các nơi thờ tự, thực hành tín ngưỡng, cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin về các giá trị lịch sử văn hoá của di tích, ý nghĩa của lễ hội; có hướng dẫn cụ thể việc đặt hòm công đức; không để xảy ra tình trạng để tiền công đức, tiền “giọt dầu”, tiền cầu lộc thiếu mỹ quan, gây phản cảm và làm ảnh hưởng đến di tích. Quản lý hàng quán, dịch vụ trông giữ xe, giữ gìn vệ sinh, môi trường tại các khu du lịch, điểm du lịch và khu vực lễ hội.

- Cần chủ động trao đổi thông tin, phối hợp giữa các địa phương để các lễ hội trên địa bàn phù hợp với truyền thống, khoa học về thời gian tổ chức, giảm tải người tham gia lễ hội tại một khu vực trong một thời gian nhất định.

5. Phối hợp với các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đảm bảo trật tự, trị an trong quá trình tổ chức các hoạt động lễ hội. Thực hiện nghiêm Công điện số 1878/CĐ-TTg ngày 09/11/2012 về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo nổ; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và thả “đèn trời”, Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thi hành Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

6. Về tổ chức đón Tết trong các cơ quan, đơn vị của Ngành:

Tổ chức chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại nơi làm việc và thăm hỏi cán bộ lão thành, cán bộ nghỉ hưu. Không tổ chức đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị. Nghiêm cấm sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách để liên hoan, chiêu đãi, thưởng, biếu, cho, tặng; không sử dụng xe công vào việc cá nhân. Duy trì chế độ trực Tết tại cơ quan, bảo đảm an toàn, phòng, chống cháy nổ nơi công sở.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ, báo cáo kết quả gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Văn phòng Bộ, địa chỉ: thanhsontom@yahoo.com) chậm nhất 10h00, ngày 13/02/2013 (mùng 04 Tết) để kịp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM Bộ;
- Các cơ quan báo chí thuộc Bộ;
- Lưu: VT, (VP)THTT, NHH. 150.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác