1911/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Dự án nâng cấp, tu bổ cột cờ Quốc gia Lũng Cú, tỉnh Hà Giang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1363/UBND-VX ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đề nghị thỏa thuận Dự án nâng cấp, tu bổ Cột cờ quốc gia Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (kèm theo Hồ sơ dự án). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án nâng cấp, tu bổ di tích Cột cờ quốc gia Lũng Cú với nội dung: tu bổ Cột cờ quốc gia Lũng Cú (cột cờ, lối lên cột cờ, nâng cấp hệ thống chiếu sáng và cơ điện), Nhà lưu niệm (Nhà đón tiếp); chỉnh trang sân, vườn (khu Nhà khách), lối đi (từ Nhà khách lên Nhà lưu niệm), bãi đỗ xe; xây mới nhà vệ sinh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Đối với Cột cờ quốc gia Lũng Cú:
+ Làm rõ phương pháp làm sạch mặt trống đồng và phù điêu đá, phương án thiết kế phần cơ điện để treo cờ.
+ Bổ sung bản vẽ hoa sắt vuông họa tiết hình bông lúa dọc theo thân cột theo mẫu quy định (nếu có) thay thế cho hoa sắt inox hiện có.
+ Nghiên cứu bố sung chiếu sáng đỉnh cột cờ.
- Đối với Nhà lưu niệm: Nghiên cứu phương án đưa các khu vệ sinh vào một nhà vệ sinh xây mới và không xây ngay sát Nhà lưu niệm (bản vẽ CTNLN-KT-01)
- Chỉ rõ vị trí mới của biển nhà tài trợ Viettin Bank, bổ sung bản vẽ thiết kế bia đá mới.
- Bổ sung ảnh màu hiện trạng công trình.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang;
 -Lưu: VT, DSVH, VHN.11.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác