1919/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Hoàng Hữu Chính Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Vương Duy Biên tại cuộc họp về phương án thiết kế sơ bộ Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 28 tháng 5 năm 2014, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Vương Duy Biên chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về phương án thiết kế sơ bộ Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự họp có đại diện lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ, Cục Công tác phía Nam và Viện Nghiên cứu thiết kế trường học - Bộ Giáo dục và Đào tạo là đơn vị tư vấn thiết kế công trình Nhà hát.
Sau khi nghe Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Vương Duy Biên kết luận:
1. Các phương án kiến trúc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh do đơn vị tư vấn đề xuất đều chưa đạt yêu cầu. Chủ  đầu tư cần chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu, đề xuất một phương án thiết kế khác trình Bộ xem xét. Cần lưu ý một số nội dung:
- Phải đảm bảo tiêu chuẩn Nhà hát với quy mô đã được phê duyệt.
- Về hình thức kiến trúc nên phát huy ý tưởng của phương án kiến trúc số 3 và số 4, sử dụng hình thức kiến trúc hiện đại kết hợp hài hoà tính dân tộc. Đặc biệt lưu ý tăng cường đan xen sử dụng chất liệu vật liệu dân tộc trong công trình.
- Căn cứ theo quy mô công trình để tính toán các chỉ tiêu quy hoạch như mật độ xây dựng, chiều cao công trình và báo cáo các cơ quan quản lý về quy hoạch tại địa phương xem xét.
- Về tiến độ công trình: Cần khẩn trương hoàn thành phương án kiến trúc và dự án đầu tư xây dựng công trình để tiến hành các thủ tục xin đất và giữ đất.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên (để báo cáo);
- Các đơn vị: Vụ KHTC, Cục CTPN, Cục NTBD;
- Lưu: VT, VP, THTT, NHH.15 b.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác