1930/BVHTTDL-HTQT

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc tổ chức chương trình biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng ASEAN-NHẬT Bản

Kính gửi: Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010

Đồng kính gửi: Ông Đào Việt Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trưởng Tiểu ban Văn hóa-Tuyên truyền ASEAN 2010

Hưởng ứng các hoạt động văn hóa tuyên truyền trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010 và chào mừng Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 và Kỷ niệm 15 năm Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Quỹ NIPPON Nhật Bản tổ chức chương trình biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng ASEAN-Nhật Bản tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự kiến Dàn nhạc sẽ bao gồm 40 nhạc công đến từ các quốc gia thành viên ASEAN, 60 nhạc công Việt Nam với phần chỉ huy của Nhạc trưởng Nhật Bản Yoshikazu Pukumura. Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hoạt động này.

Về chi phí, Quỹ NIPPON Nhật Bản đài thọ mọi chi phí; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu chi phí địa điểm biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Xét tầm quan trọng của việc tuyên truyền và quảng bá các sự kiện trọng đại trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 cho phép đưa Chương trình biểu diễn trên vào hoạt động chính thức của Hội nghị Cấp cao ASEAN 17 dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2010 tại Hà Nội.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

- Bộ Ngoại giao (Vụ Thông tin Báo chí,

Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO; Vụ ASEAN,

Cục Lễ tân  Nhà nước);

- Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội ;

- Lưu: VT, HTQT, THV.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác