193/BVHTTDL-TCCB

TLBT, VT Vụ TCCB –Nguyễn Văn Tấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam

240117160336.pdf

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác